Böcker & tidskrifter

Digital kompetens för sfi-lärare

Gothia fortbildning, 2018

Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?
Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare?


Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling?

I boken Digital kompetens för sfi-lärare: Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? synar jag och Annsofie Engborg begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om sfi och vuxenutbildningen. De identifierar utmaningar och fallgropar i samband med digitaliseringen – och presenterar vägvisare för det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Boken innehåller ett flertal användbara frågeställningar som kan vara till hjälp för att mäta verksamhetens digitala mognad, listor med relevanta steg i digitaliseringsprocessen, samt en checklista med exempel på vad du bör känna till för att vara en digitalt kompetent sfi-lärare.

Hashtagg: #DigCompSfi 

Beställ här:

Förlaget 
AdLibris 
Bokus 
Legimus (Obs! Talbok)

Webbaserad alfabetisering

Natur och kultur, 2016

Varför ska man arbeta digitalt med grundläggande litteracitetsundervisning och hur implementerar man digitala resurser?

Vuxenutbildningen och sfi står inför en omfattande digitalisering. I boken Webbaserad alfabetisering får du som lärare ta del av ett webbaserat arbetssätt som fungerar och som är pedagogiskt och didaktiskt underbyggt.

Digitala resurser i kombination med lärarens pedagogiska skicklighet kan påverka elevernas lärande i positiv riktning. Boken förmedlar mina egna klassrumserfarenheter och innehåller beskrivningar av konkreta arbetsgångar och lärprocesser som tydligt visar vad som sker med språkinlärningen när eleverna använder sig av webbaserade verktyg och multimodalt material. 

Målgruppen för boken är lärare som undervisar på studieväg 1 på sfi och som har elever som är i början av sin litteracitetsutveckling. Boken passar även för lärare som undervisar nyanlända på Språkintroduktion på gymnasiet.Hashtagg: #webbalfa

Beställ här:

Symposium 2018: Antologi

Liber, 2019

Den här antologin innehåller artiklar av forskare och verksamma lärare som medverkade vid konferensen Symposium 2018: Litteraciteter och flerspråkighet. Författarna ger perspektiv på den mångfald av litteraciteter som alla lärare kan och behöver utforska tillsammans med sina elever. I varje artikel ges exempel på hur undervisningen kan anpassas så att den utifrån elevernas kommunikativa repertoar också uppfyller de krav som deltagandet i samhällslivet ställer på sina invånare.

Jag medverkar i antologin med kapitlet Digitala resurser och flerspråkighet - teori möter praktik som jag har skrivit tillsammans med litteracitetsforskaren Annika Norlund Shaswar.


Hashtagg: #Sympos18
 

Beställ här:

Artiklar publicerade i tidskriften Lisetten:

Nr 4 2016:
Fördelar och utmaningar med webbaserad alfabetiseringsundervisning på sfi

Nr 1 2019
Digital kompetens bor granne med digital litteracitet

Nr 4 2019
​​​​​​Hur bedömer vi rätt saker på rätt sätt? Några frågor och svar om formativ bedömning