Vem är jag?

Foto: Lars-Erik Eklund
Foto: Lars-Erik Eklund

Bakgrund
Jag är utbildad ämneslärare med lärarlegitimation i tyska, svenska och svenska som andraspråk. En liten kuriositet är att jag tack vare min magisterexamen i tjeckiska även är legitimerad hemspråkslärare i tjeckiska.

Sfi-lärare
Jag har en drygt tioårig erfarenhet av undervisning på olika studievägar och kurser inom sfi (inklusive grundläggande litteracitetsundervisning) och har genom åren fått mycket uppskattning och uppmärksamhet för mitt sätt att integrera digitala resurser i klassrumsarbetet och elevernas lärande.

Utbildare, föreläsare och sfi-expert
Sedan hösten 2017 föreläser jag på heltid och bedriver dels en egen föreläsningsverksamhet, dels arbetar jag som extern utbildningskonsult inom sfi/vux Lärarfortbildning AB. Jag föreläser och håller workshops i hela Sverige men också i Norge, Finland och Danmark. För övrigt samarbetar jag ofta med Skolverket, Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Mälardalens högskola.

Jag är medlem i Sveriges talare och kan bokas för uppdrag även via dem.

Bor:
Eskilstuna, Sörmland

Kommer från:
Brno i Tjeckien

Ålder:
55 år

Gillar:
Litteratur, konst, IKT