Om Ivana

Lärarutbildning
Ivana är utbildad ämneslärare med lärarlegitimation i tyska, svenska och svenska som andraspråk. Hon har erfarenhet från olika skolformer. 

Spetskompetens som sfi-lärare
Ivana har erfarenhet från olika studievägar och kurser inom sfi-utbildningen och har under flera år även undervisat elever med mycket kort eller ingen skolbakgrund. Genom studier, arbete och erfarenhet har hon specialiserat sig på grundläggande litteracitetsundervisning av vuxna andraspråksinlärare och har tack vare sitt stora intresse för ikt utvecklat arbetssätt som är språkutvecklande, vuxenanpassade och integrerar digitala resurser.

Digitala resurser i sfi-undervisningen
Ivana har genom åren fått mycket uppmärksamhet och uppskattning för sitt innovativa och elevfokuserande arbetssätt i klassrummet och när det gäller digitala resurser är hon en välkänd inspiratör i det utvidgade lärarkollegiet i sociala medier. Många sfi-lärare och elever på studieväg 1 använder sig regelbundet av Ivanas flippade klassrum på youtube, men även av andra typer av webbaserat material som finns publicerat på sfimedivana.com

Utbildare, föreläsare och sfi-lärare
Numera arbetar Ivana huvudsakligen som föreläsare och utbildare över hela landet men gillar att med jämna mellanrum vikariera på sin före detta sfi-arbetsplats på Komvux/sfi i Eskilstuna för att träffa elever och kollegor, hålla kontakten med verkligheten och inte tappa det pedagogiska hantverket. Men framför allt för att det är så väldigt roligt att undervisa! 

Ivana har ett återkommande samarbete med Skolverket, Nationellt centrum för svenska som andra språk och Mälardalens högskola. Hon har också hållit uppskattade föreläsningar i Finland och Norge.


Författare
1) Webbaserad alfabetisering (Natur & Kultur, 2016)
2) Digital komptenes för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? (Gothia fortbildning, 2018) 

Läs mer om båda böckerna här.


Ivana på Youtube

Bor:
Eskilstuna

Kommer från:
Tjeckien

Ålder:
53

Gillar:
Litteratur och Mumin

Motto:   Det har jag aldrig gjort förut, så det kan jag säkert. (Pippi)

Sagt om ivana

Ivana lyssnade på våra önskemål om innehållet i kursen och sedan på ett mycket bra sätt följe upp detta. Det blev konkret och tydligt med många bra exempel både på vad som fungerar och vad som inte fungerar, helhetskänsla och flera bra tips /.../. Upplever emellanåt att det lätt blir korvstoppning på endagskurser men inte denna kurs! Jag känner snarare taclsamhet, nu vet jag hur jag kan jobba!

Kursdeltagare, Att alfabetisera vuxna och unga vuxna (Lärarfortbildning AB)

Mest uppskattade jag kursledarens kompetens. Bra innehåll och tydlighet.

Kursdeltagare, Att alfabetisera vuxna och unga vuxna (Lärarfortbildning AB)

En bra och engagerad kursledare som kom med mycket egna erfarenheter. Kändes trovärdigt. Så många verklighetsnära tips!

Kursdeltagare, Digitala resurser i Sfi (Lärarfortbildning AB)

... och en mycket kunnig kursledare som var intressant att lyssna på.

Kursdeltagare, Att alfabetisera vuxna och unga vuxna (Lärarfortbildning AB)