www.ivanaeklund.se/blogg

2020 > 03

Pga coronaviruset har vuxenutbildningen behövt att snabbt ställa om till fjärrundervisning. Som en form av stöd till dig som är sfi-lärare har jag satt ihop en fjärrfortbildning på Facebook, med Zoom som verktyg.

Formativ fjärrundervisning - hur?
Hur förenar du formativ återkoppling, stöttning och fjärrundervisning?
Vilka digitala resurser kan du använda dig av? 

Välkommen till en FjärrFortbildning på Facebook som handlar om just det!

 • Varje dag under 5 dagar bekantar vi oss med en specifik digital resurs.
 • Till varje digital resurs får du 1-3 konkreta tips på formativa arbetssätt.
 • Pedagogik i fokus.

Innehåll:
Dag 1: Kommentera och visualisera med skärm- och ljudinspelning (Screencastomatic)
Dag 2: Samla material och synliggör elevernas svar, lösningar och reflektioner (Padlet)
Dag 3: Skapa underlag för diskussioner och återkoppling (Mentimeter)
Dag 4: Multimodal ord-, begrepps- och frasträning med korrektiv återkoppling (Quizlet)
Dag 5: Publicera, samla, organisera och dela videofilmer (Youtube)


Praktisk information
Läs hela inlägget »

Självrättande uppgifter och tester
Vill du göra självrättande uppgifter och/eller tester som du delar med eleverna via en länk så att eleverna enkelt kan göra uppgiften/testet på sina egna mobiler medan du får alla svar/resultat automatiskt och prydligt levererade till ett Excelark? Inga konton eller inloggningar krävs för eleverna - det enda de behöver för att göra en uppgift i Google Formulär är antingen en klickbar länk eller en qr-kod (läs om qr-koder här).

Google Formulär
Mitt tips är att använda verktyget Formulär i Google Drive. Alla har tillgång till Googles verktyg via webben, så även du oavsett vad skolan har för plattformar. Det enda du behöver är ett Google-konto, dvs ett gmail, vilket de allra flesta av oss har idag. Här kan du läsa hur du kommer igång med Formulär. Om du inte har ett Google-konto, kan du enkelt skaffa ett här.

Läs hela inlägget »

Ett vuxet alfabet
I många sfi-klassrum hänger alfabetsbilder på väggarna för att bokstav för bokstav visualisera det svenska alfabetet. Varje bokstav illustreras med en bild och ett ord som börjar på bokstaven i fråga. En klassiker, helt enkelt. Jag har många gånger tidigare i olika sammanhang flaggat för vikten av att använda sig av ord som hör vuxenvärlden till och nu vill jag nischa alfabetet genom att använda ord som har med vår digitaliserade värld att göra.

Ett alfabet för digital kompetens
Varför inte få in lite digital kompetens redan på alfabetsnivå, frågade jag mig själv och gjorde ett alfabet med ord och bilder med koppling till det digitala. Vi ska utveckla elevernas digitala kompetens och ordförrådet är en del av den kompetensen. Dessutom är många av de digitala orden mer eller mindre internationella, vilket sätter de svenska bokstavsljuden i en lite mer bekant kontext. På det viset utgör kontexten en form av stöttning.

Det var bara bokstaven "O" som jag inte hittade ett lämpligt digitalt ord till medan jag höll på, så där blev det ursprungligen en nödlösning (O som i "olika"). Antagligen hade jag fått hjärnsläpp som inte kom på det självskrivna och självklara ordet "online". Jaja, sånt händer. Så, tack alla ni som gav mig tipset på "online" och på så viss bidrog till att göra alfabetet 100% digitalt. Nu är bilden i pdf:n utbytt. (Den ursprungliga varianten med O som i "olika" finns kvar som en separat bild att ladda ner och skriva ut för den som skulle föredra det ordet, se nedan.)

Videoklippet här nedan visar alfabetets utformning och vilka ord som jag har valt att ha med. I slutet av inlägget hittar du pdf:en för nedladdning och utskrift.
 

Vill du ladda ner och skriva ut väggalfabetet för att använda det i ditt eget klassrum? Varsågod, det är bara att klicka på den här filen:

Läs hela inlägget »

Digitalt och analogt samtidigt
Det digitala responsverktyget Plickers kräver inte att eleverna har tillgång till egna digitala enheter för att kunna spela. De använder nämligen analoga svarskort, vilket är en fördel när det inte finns 1:1 utrustning. Därför är Plickers ett av mina favoritverktyg verktyg att använda.

Plickers är ett mycket användbart digitalt responsverktyg med vars hjälp du kan skapa variation med i undervisningen. Verktyget lämpar sig för flervalsfrågor (med 2- 4 alternativa svar),  rätt-/fel-frågor och s.k. opinionsmätningar för att ta reda på hur eleverna tänker i en viss fråga. Tack vare dessa frågetyper fungerar Plickers som komplement till andra typer av responsverktyg som t.ex. Kahoot! eller Mentimeter. Läs mer om Mentimeter här och om Kahoot! här.

Plickers skiljer sig från Mentimeter och Kahoot! och därför kan undervisningen bli mer varierad om du använder alla tre verktygen - vid olika tillfällen och för olika syften.

Plickers - på webben och som app 
Du behöver öppna ett (gratis) konto på plickers.com och sedan också ladda ner en tillhörande app till din mobil/surfplatta. Du behöver alltså båda delarna för att kunna köra Plickers i klassrummet. Så här funkar det:

Ett Plickers-kort Ett Plickers-kort

I webbverktyget skapas set med flervalsfrågor med 2-4 svarsalternativ (bildfrågor funkar) och här administreras också grupper och svarskort, noteras och sparas resultat mm.

Där hämtar du också och skriver ut de analoga svarskorten med unika tvådimensionella koder på som eleverna ska använda för att leverera sina svar (se bilden till vänster). Du hittar svarskorten i menyn under ”help”. I klasslistan tilldelar du varje elev ett unikt kort (de är numrerade).

Som sagt laddar du också ner gratis appen Plickers och loggar in på ditt konto. Appen behövs för att kunna göra följande:

 • styra spelet
 • skanna elevernas analoga svarskort

Appen och datorn kommunicerar med varandra. Det är via Plickers på datorn som är uppkopplad mot projektor som klassen ser frågorna och svarsalternativen när man spelar. För att svara, använder eleverna de svarskorten.
Så här går det till:

 • Eleverna avger ett svarsalternativ (A, B, C, D) genom att vända kortet och den fyrkantiga koden med ”rätt svarssida” uppåt (sida A, sida B osv).
 • Du skannar in koderna med appen i mobilen/surfplattan och ser direkt vem som svarar vad.
 • Med ett klick i appen visar du svarsfördelningen och det korrekta svaret på datorn (via projektorn).
 • Via appen styr du manuellt när nästa fråga ska komma upp.


Vinster och fördelar

 • Alla svarar samtidigt och tillsammans = formativt (läs mer om det här)
 • Omedelbar återkoppling = formativt
 • Tid mellan frågorna för motivering av svaren = tillfälle för interaktion
 • Blandning av digitalt och analogt = tillgänglighet
 • Svarshistorik per elev = underlag för bedömning/återkoppling över tid
 • Ingen uppstarttid inför spelet eftersom ingen behöver logga in någonstans


Att tänka på

 • Ställ frågor som är språkutvecklande och kognitivt utmanande. Be alltid eleverna att motivera/förklara sina svar - det är då lärande, språkutveckling och återkoppling sker.
 • Plickers passar för avstämning/lägeskoll/återkoppling före/under/efter en genomgång (se ett tidigare inlägg här)
Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv