www.ivanaeklund.se/blogg

2018 > 08

En översiktskarta
Med den här kartan försöker jag att förtydliga hur pedagogiska modeller och metoder hänger ihop med digitala resurser och hur en metod kan förstärks genom användning av digitala resurser.

Digitala resurser gör skillnad för elevernas lärande, om du som lärare samtidigt utvecklar din pedagogik. Det är ju ALLTID vad DU GÖR med tekniken som räknas, inte tekniken i sig. "Vad vill jag att eleverna lär sig?" måste alltid vara utgångsfrågan.

Skriv gärna ut bilden i A4-format och sätt upp, så glömmer du inte lika lätt vilka nya resurser du eventuellt är sugen på att undersöka, lära dig och implementera i din undervisning.

Bilden för nedladdning och utskrift: 

Läs hela inlägget »

Något för grammatikundervisningen
Idag vill jag tipsa om ett välgenomtänkt undervisningsmaterial för sfi som heter Se meningen och som går ut på att stötta vuxna andraspråkselever i konsten att bygga meningar med hjälp av färgglada satsdelskort, satsdelsormar, planscher med bindeord, bisatsinledare mm. Alla kort och remsor är försedda med magneter och kan lätt fästas på tavlan och flyttas runt. Bilderna nedan visar hur planscherna, satsdelskorten och satsormarna ser ut.

I och med att sfi har sammanhållna studievägar och studieväg 1 innehåller numera kurserna A-D, behövs det anpassade arbetssätt och fungerande metodik för att kunna stötta eleverna hela vägen genom sfi-utbildningen. Kvalitativt undervisningsmaterial med vuxna andraspråksinlärare som målgrupp växer inte på träd precis och det här är ett material som är mycket funktionellt och användbart.

I Se meningen finns det dels färdiga meningar i olika svårighetsgrader att plocka med och sätta ihop, dels uppmuntras eleverna att fylla "mallar" med eget innehåll utifrån sin språkliga nivå. Progressionen följer kunskapskraven för kurserna A-D och elevhäftet är tänkt att följa eleven genom hela sfi.

Metoden bakom Se meningen bygger på modellering. Syftet är att ge eleverna fungerande mönster när det gäller svensk meningsbyggnad och samtidigt lära dem att producera egna meningar. Med andra ord kan materialet med fördel användas inom ramen för genrepedagogik och cirkelmodellen, inte minst för att grammatiken bygger på funktionsgrammatik (med färgförstärkning). Att använda materialet formativt känns också som helt givet.

Lärarhandledningen innehåller många bra tips kring arbetssättet och användningen av materialet samt en del användbara råd kring undervisning om meningsbyggnad. Bra vägledning alltså. På hemsidan presenteras materialets samtliga delar med så väl text som korta videoklipp och korta podd-avsnitt att lyssna på. Naturligtvis kan man även köpa materialet  via hemsidan  (här).

Materialets skapare är sfi-läraren Christina Hängsel. Bra jobbat! Tack för ett toppen material.

Ett klassrumsexempel
Själv har jag en uppsättning av det som kallas startpaketet och nedan visar jag några bilder på hur det såg ut när jag använde mig av satsdelskorten och meningsormarna i en B2-grupp för att gå igenom och öva omvänd ordföljd i huvudsatser (tidsadverbial först). Eftersom jag saknar elevhäften som är ett engångsmaterial och inte får kopieras, gjorde ett eget arbetsblad inför den aktuella lektionen.

Bilderna visar själva arbetsgången (klicka på dem för att få dem större):

  1. genomgång/repetition utifrån elevernas egna förslag (många tog ett foto av tavlan med mobilen efteråt)
  2. gemensam insamling av exempel på tidsord (utifrån elevernas förslag)
  3. gemensam modellering av meningar med de insamlade tidsorden (elevernas förslag)
  4. individuellt skrivande av meningarna på arbetsbladet och identifierring av de olika satsdelarna (användning av metaspråket)
Läs hela inlägget »
Etiketter: grammatik, undervisning

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv