Uppdragsutbildningar

   Via Lärarfortbildning AB

Modulera, paketera och planera er fortbildningsdag tillsammans med mig.
Läs mer om vad det innbär
här.

För förfrågningar och offert, vänligen kontakta Lärarfortbildning AB.