Digital kompetens för sfi-lärare

Digitalisering & digital transformation

Sfi och komvux

Innehåll för en heldagsföreläsning
 • Fokusområden och strategier för skolans digitalisering (Nationell digitaliseringsstrategi, Vision 2022)
 • Digitalisering och digital transformation - vad är  skillnaden?
 • Om digitaliseringen är svaret, vad är då frågan? Och får man lov att vara lite skeptisk? Varning för teknikfällan!
 • Digital kompetens för (sfi-)lärare utifrån ett yrkesperspektiv, pedagogiskt perspektiv och elevperspektiv.  Vi lär oss att uppskatta den egna kompetensnivån och diskuterar kompetensutveckling med eleven i fokus.
 • Hur gör vi vux/sfi till en digitalt mogen organisation? Vi går igenom fem strategier för att lyckas med digital transformation och belyser såväl lärarens som skolledarens roll. Vi pratar om onödiga hinder och hur vi kan identifiera och undanröja dem.
 • Därför bör digitaliseringsprocessen vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. 
 • Digitalt utanförskap och vuxenutbildningens/sfi:s kompensatoriska roll. Hur överbryggar vi gapet? 
 • Adekvat digital kompetens för sfi-elever: Vad innebär den och hur utvecklar vi den på ett systematiskt och genomtänkt sätt genom hela sfi-utbildningen och vidare till sva-grund?
 • Utmaningar med att läsa och förstå på webben: Vad betyder digital och multimodal litteracitet?
 • Det utvidgade klassrummet: Digital kompetens utifrån ett vuxen- och vardagsperspektiv.

Föreläsningens syfte är att deltagarna:

 • får kunskap om vad digitalisering av vuxenutbildningen innebär och hur processen kan genomföras
 • inser bredden av vad digital kompetens innebär - för rektorer, lärare och elever
 • inser att digitalisering måste ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete
 • förstår lärarens roll och betydelse när det gäller att utveckla elevernas digitala kompetens
 • förstår skolledarens roll när det gäller att utveckla lärarnas digitala kompetens
 • skaffar sig ett sunt förhållningssätt till teknik och digitalisering
 • får inspiration och väglening för att kunna påbörja den digitala utvecklingsprocessen - hos sig själva och i organisationen
Föreläsningen ger:
 • insikter
 • kunskap
 • förståelse
 • inspiration
 • push i rätt riktning
 • förhållningssätt
 • vägvisare

Målgrupp:

 • sfi-lärare
 • lärare vux
 • skolledare (vux/sfi)

Format:

 • heldag
 • halvdag eller kortare
Upplägg:
 • föreläsning
 • par- och gruppsamtal
 • reflektioner
 • användande av digitala responsverktyg
Plats:
 • hos er
Övrigt: