Först pedagogik, sedan teknik
- digitala resurser i sfi-undervisningen

Föreläsningens syfte är att ge deltagarna:
 • insikt i och förståelse för hur och under vilka förutsättningar digitala resurser kan påverka elevernas lärande i positiv riktning
 • teoretiska och praktiska verktyg för att på pedagogisk grund integrera digitala resurser i sfi-undervisningen.
 • förståelse för vikten av didaktisk planering för digitala resurser i undervisningen
 • några konkreta exempel och klassrumsnära tisp på användandet av digitala resurser i sfi-undervisningen
Innehåll för en halvdagsföreläsning
 • Vinster med digitala resurser i sfi-undervisningen: Vilka finnst det och vad krävs för att det ska bli bra?
 • Pedagogisk och didaktisk planering för digitala resurser i sfi-undervisningen: Hur och varför?
 • Alla goda ting är tre: Delaktighet, multimodalitet, tillgänglighet.
 • Digitala resurser i sfi-undervisningen är mer än självrättande språkappar: Vet eleverna vad de gör och varför? Och hur är det med självbedömningen?
 • Digitala frågesporter: lärande eller happening?
 • Stöttning och individanpassning med hjälp av digitala resurser: Går det? Hur då?
 • Varför alla sfi-elever bör ha tillgång till digitalt läs- och skrivstöd.
 • Flippat klassrum: Klart vi måste nämna det också!
 • Appar hit och appar dit. Vilka krav ställer användandet av digitala resurser i undervisningen på sfi-lärarens digitala kompetens?
 • Kritisk och pedagogisk värdering av digitala resurser för sfi-undervisningen: Hur gör vi kompetenta val?
 • Att våga prova och ha kul!

Föreläsare:

 • Ivana Eklund

Målgrupp:

 • sfi-lärare, lärare sva-grund, modersmålslärare
 • sfi-skolledare 

Format:

 • halvdag eller kortare
Upplägg:
 • föreläsning
 • reflektioner och samtal
 • användande av digitala responsverktyg
Plats:
 • hos er
Övrigt:
 • föreläsningens exakta innehåll  bestäms utifrån era behov och önskemål (se förslag på innehåll nedan)
 • deltagarna behöver ta med sig en egen digital enhet med internetuppkoppling (dator, smartphone eller surfplatta)
 • bokning sker direkt med Ivana

Vill du veta mer? Önskar du att få en offert?