www.ivanaeklund.se/blogg

Självrättande uppgifter och tester
Vill du göra självrättande uppgifter och/eller tester som du delar med eleverna via en länk så att eleverna enkelt kan göra uppgiften/testet på sina egna mobiler medan du får alla svar/resultat automatiskt och prydligt levererade till ett Excelark? Inga konton eller inloggningar krävs för eleverna - det enda de behöver för att göra en uppgift i Google Formulär är antingen en klickbar länk eller en qr-kod (läs om qr-koder här).

Google Formulär
Mitt tips är att använda verktyget Formulär i Google Drive. Alla har tillgång till Googles verktyg via webben, så även du oavsett vad skolan har för plattformar. Det enda du behöver är ett Google-konto, dvs ett gmail, vilket de allra flesta av oss har idag. Här kan du läsa hur du kommer igång med Formulär. Om du inte har ett Google-konto, kan du enkelt skaffa ett här.

Läs hela inlägget »

Ett vuxet alfabet
I många sfi-klassrum hänger alfabetsbilder på väggarna för att bokstav för bokstav visualisera det svenska alfabetet. Varje bokstav illustreras med en bild och ett ord som börjar på bokstaven i fråga. En klassiker, helt enkelt. Jag har många gånger tidigare i olika sammanhang flaggat för vikten av att använda sig av ord som hör vuxenvärlden till och nu vill jag nischa alfabetet genom att använda ord som har med vår digitaliserade värld att göra.

Ett alfabet för digital kompetens
Varför inte få in lite digital kompetens redan på alfabetsnivå, frågade jag mig själv och gjorde ett alfabet med ord och bilder med koppling till det digitala. Vi ska utveckla elevernas digitala kompetens och ordförrådet är en del av den kompetensen. Dessutom är många av de digitala orden mer eller mindre internationella, vilket sätter de svenska bokstavsljuden i en lite mer bekant kontext. På det viset utgör kontexten en form av stöttning.

Det var bara bokstaven "O" som jag inte hittade ett lämpligt digitalt ord till medan jag höll på, så där blev det ursprungligen en nödlösning (O som i "olika"). Antagligen hade jag fått hjärnsläpp som inte kom på det självskrivna och självklara ordet "online". Jaja, sånt händer. Så, tack alla ni som gav mig tipset på "online" och på så viss bidrog till att göra alfabetet 100% digitalt. Nu är bilden i pdf:n utbytt. (Den ursprungliga varianten med O som i "olika" finns kvar som en separat bild att ladda ner och skriva ut för den som skulle föredra det ordet, se nedan.)

Videoklippet här nedan visar alfabetets utformning och vilka ord som jag har valt att ha med. I slutet av inlägget hittar du pdf:en för nedladdning och utskrift.
 

Vill du ladda ner och skriva ut väggalfabetet för att använda det i ditt eget klassrum? Varsågod, det är bara att klicka på den här filen:

Läs hela inlägget »

Digitalt och analogt samtidigt
Det digitala responsverktyget Plickers kräver inte att eleverna har tillgång till egna digitala enheter för att kunna spela. De använder nämligen analoga svarskort, vilket är en fördel när det inte finns 1:1 utrustning. Därför är Plickers ett av mina favoritverktyg verktyg att använda.

Plickers är ett mycket användbart digitalt responsverktyg med vars hjälp du kan skapa variation med i undervisningen. Verktyget lämpar sig för flervalsfrågor (med 2- 4 alternativa svar),  rätt-/fel-frågor och s.k. opinionsmätningar för att ta reda på hur eleverna tänker i en viss fråga. Tack vare dessa frågetyper fungerar Plickers som komplement till andra typer av responsverktyg som t.ex. Kahoot! eller Mentimeter. Läs mer om Mentimeter här och om Kahoot! här.

Plickers skiljer sig från Mentimeter och Kahoot! och därför kan undervisningen bli mer varierad om du använder alla tre verktygen - vid olika tillfällen och för olika syften.

Plickers - på webben och som app 
Du behöver öppna ett (gratis) konto på plickers.com och sedan också ladda ner en tillhörande app till din mobil/surfplatta. Du behöver alltså båda delarna för att kunna köra Plickers i klassrummet. Så här funkar det:

Ett Plickers-kort Ett Plickers-kort

I webbverktyget skapas set med flervalsfrågor med 2-4 svarsalternativ (bildfrågor funkar) och här administreras också grupper och svarskort, noteras och sparas resultat mm.

Där hämtar du också och skriver ut de analoga svarskorten med unika tvådimensionella koder på som eleverna ska använda för att leverera sina svar (se bilden till vänster). Du hittar svarskorten i menyn under ”help”. I klasslistan tilldelar du varje elev ett unikt kort (de är numrerade).

Som sagt laddar du också ner gratis appen Plickers och loggar in på ditt konto. Appen behövs för att kunna göra följande:

 • styra spelet
 • skanna elevernas analoga svarskort

Appen och datorn kommunicerar med varandra. Det är via Plickers på datorn som är uppkopplad mot projektor som klassen ser frågorna och svarsalternativen när man spelar. För att svara, använder eleverna de svarskorten.
Så här går det till:

 • Eleverna avger ett svarsalternativ (A, B, C, D) genom att vända kortet och den fyrkantiga koden med ”rätt svarssida” uppåt (sida A, sida B osv).
 • Du skannar in koderna med appen i mobilen/surfplattan och ser direkt vem som svarar vad.
 • Med ett klick i appen visar du svarsfördelningen och det korrekta svaret på datorn (via projektorn).
 • Via appen styr du manuellt när nästa fråga ska komma upp.


Vinster och fördelar

 • Alla svarar samtidigt och tillsammans = formativt (läs mer om det här)
 • Omedelbar återkoppling = formativt
 • Tid mellan frågorna för motivering av svaren = tillfälle för interaktion
 • Blandning av digitalt och analogt = tillgänglighet
 • Svarshistorik per elev = underlag för bedömning/återkoppling över tid
 • Ingen uppstarttid inför spelet eftersom ingen behöver logga in någonstans


Att tänka på

 • Ställ frågor som är språkutvecklande och kognitivt utmanande. Be alltid eleverna att motivera/förklara sina svar - det är då lärande, språkutveckling och återkoppling sker.
 • Plickers passar för avstämning/lägeskoll/återkoppling före/under/efter en genomgång (se ett tidigare inlägg här)
Läs hela inlägget »

Att svara på frågor tillsammans och samtidigt som alla andra
gör att eleverna känner ett större ansvar för svaren och kan minnas dem längre, menar pedagogikforskaren Dylan Wiliam. När eleverna gång på gång måste bestämma sig för ett svar och genast får veta om det var rätt eller fel, triggas lärandeprocessen igång. Det är växelverkan mellan förhoppning om belöning/rätt svar och bekräftelse/återkoppling som har positiv effekt.

När alla levererar ett svar vid samma tidpunkt blir också svaren tillgängliga för alla i samma ögonblick och då kan gemensam återkoppling ta vid. Då ska eleverna muntligt motivera och förklara sina svar. De utvecklar metaspråket och förmågan till självbedömning. Mer formativt än så blir det inte.
 

Läs hela inlägget »

Konsten att ställa frågor: flervalsfrågor
Att kunna ställa frågor som fungerar formativt och utmanar eleverna språkligt och kognitivt är lite av en pedagogisk konst. En variant av sådana frågor är flervalsfrågor med fasta svarsalternativ.

Exempel
Vilken eller vilka meningar är i futurum?

 1. Jag tittar på tv.
 2. Hon kommer att bli glad.
 3. Vi ska resa imorgon.
 4. Handlade du mat igår?


Om flervalsfrågor

 • Förbereds i förväg
 • Läggs in halvvägs i genomgången för att ”kolla läget”
 • Baseras på begrepp som kräver förståelse inför nästa steg
 • Syfte: att tidigt upptäcka svårigheter/missuppfattningar
 • Alla svarar samtidigt
 • Svaren diskuteras och motiveras i helklass
 • Lyssna utvärderande och tolkande - vad/hur har eleverna förstått


Fördelar

Läs hela inlägget »

Alla digitala verktyg har inställningar
Genom att använda inställningarna på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kan du individanpassa undervisningen och användandet av digitala resurser. Det är bra att alltid titta efter vilka funktioner som finns bakom kugghjul-symbolen.

Här kommer tre appar som exempel på vilka funktioner som finns att lägga till, ta bort och anpassa efter olika elevers olika behov.

Skolstil 2 el. 3 (ett skrivverktyg)

 • Rättstavning
 • Bokstavsljud
 • Talsyntes
 • Läshastighet
 • Färg och storlek på teckensnittet
 • Hjälplinjer/skrivrader
 • Utskrift av skrivanvisningar och övningsblad för bokstäver (öva analogt)
 • Bildstöd, dikteringsfunktion och flerspråkighet (via tangentbordet)
Läs mina tidigare inlägg om Skolstil här och här.
 
Läs hela inlägget »

Digital kompetens med Seniorsurfarskolan från UR Play
Hur ska man som sfi-lärare få in digital kompetens som ett naturligt undervisningsmoment i arbetet i klassrummet?

Här kommer ett tips och tre idéer.

Den huvudsakliga målgruppen för serien Seniorsurfarskolan från UR Play är äldre vuxna som är ovana när det gäller smarta telefoner, internet och appar/tjänster men efter att själv ha sett seriens alla 12 avsnitt kan jag säga att materialet kan utmärkt funka som undervisningsmaterial på sfi.

Här nedan skissar jag för tre idéer som jag har fått kring hur man skulle kunna använda UR Plays serie i sfi-undervisningen.

Idé 1
Se ett avsnitt med eleverna och fokusera på elevernas egna kompetens i det som avsnittet visar. Hur gör eleverna? Vilka erfarenheter har de? Hjälp eleverna att utveckla deras digitala kompetens samtidigt som du bygger upp det digitala ordförrådet och jobbar med språket. Passar särskilt på studieväg 1.

Idé 2
Se ett avsnitt och ta avstamp i innehållet för att få igång en diskussion/ett samtal kring begreppen och företeelsen. Jobba med förståelsen av språket.
 

Läs hela inlägget »

Att läsa och förstå
Att utveckla elevernas förmåga att läsa och förstå texter är viktigt i andraspråksundervisningen. Svårigheter som många elever brottas med kan ha varierande orsaker. Följaktligen krävs det olika typer av pedagogiska åtgärder för att stötta eleven på rätt sätt. Att bara ge eleven extra läsläxor med tillhörande läsförståelseuppgifter råder inte bot på symptomen, utan det enda som hjälper är ett stöd riktat mot den exakta ömma punkten.

Vad är problemet?
En förutsättning för adekvata individanpassningar när det gäller bristande läsförståelseförmåga är att kunna avgöra vilken läsprofil eleven och sätta fingret på vilken typ av svårighet det är fråga om.

Modell för 4 läsprofiler
Genom att synliggöra relation mellan hur eleven läser rent tekniskt (dvs hur avkodning fungerar) och graden av språkförståelse kan man fastställa vilken läsprofil eleven uppvisar.

Här nedan kommer beskrivningar av de olika läsprofilerna och problematiken samt tips på åtgärder.

Läs hela inlägget »

Att söka på nätet, värdera relevansen i de träffar man får och att kritiskt granska information man hittar betraktar vi vanligtvis som digital kompetens och kanske glömmer att mycket faktiskt också handlar om språket och individens läs- och skrivförmåga.

Varför googla i sfi-undervisningen?

 • Sfi = kvalificerad språkutbildning
 • Att hantera skrift på webben ingår i litteraciteter
 • Enl. läroplanen ska vi arbeta med multimodalt innehåll
 • Eleverna ska utveckla digital kompetens
 • Eleverna behöver ett digitalt språk (webbläsare, hemsida, länk, klicka, fönster mm)


Google-tips till undervisningen

 • Planera in Googleövningar i samband med varje arbetsområde
 • Visualisera hur man gör med hjälp av videomanualer
Läs hela inlägget »

Varför didaktisk planering? Och hur?
För att organisera och genomföra undervisningen så att användandet av digitala resurser främjar elevernas kunskapsutveckling behöver man inkludera digitala resurser i sin didaktiska planering inför en lektion eller ett arbetsområde.

Ta hjälp av de klassiska didaktiska frågorna 

 • Vem ska lära sig vad? Hur?
 • Vilka dig. resurser kan stödja och effektivisera lärandet? Hur?
 • Varför, när, var, hur och av vilka ska en viss resurs användas?
 • Vad blir det för stöttning? Till vem/vilka? När?
 • Vilka uttrycksformer kommer att främjas?
 • Funkar resursen formativ? Hur?


Planera för:

 • att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tidpunkt
 • växlandet mellan olika uttrycksformer
Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv