Digital kompetens för sfi-lärare

Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?
Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling?

I boken Digital kompetens för sfi-lärare: Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? synar Ivana Eklund och Annsofie Thörnroth Engborg begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om sfi och vuxenutbildningen. De identifierar utmaningar och fallgropar i samband med digitaliseringen – och presenterar vägvisare för det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Boken innehåller ett flertal användbara frågeställningar som kan vara till hjälp för att mäta verksamhetens digitala mognad, listor med relevanta steg i digitaliseringsprocessen, samt en checklista med exempel på vad du bör känna till för att vara en digitalt kompetent sfi-lärare.

Hashtagg: #DigCompSfi 

Tack vare MTM (Myndighet för tillgängliga media) finns boken också tillgänglig som talbok.

Beställ ditt exemplar här:

Förlaget 
AdLibris 
Bokus 
Legimus (Obs! Talbok)

Webbaserad alfabetisering

Varför ska man arbeta digitalt med grundläggande litteracitetsundervisning och hur implementerar man digitala resurser?
Vuxenutbildningen och sfi står inför en omfattande digitalisering. I boken Webbaserad alfabetisering får du som lärare ta del av ett webbaserat arbetssätt som fungerar och som är pedagogiskt och didaktiskt underbyggt.

Digitala resurser i kombination med lärarens pedagogiska skicklighet kan påverka elevernas lärande i positiv riktning. Boken förmedlar Ivana Eklunds egna klassrumserfarenheter och innehåller beskrivningar av konkreta arbetsgångar och lärprocesser som tydligt visar vad som sker med språkinlärningen när eleverna använder sig av webbaserade verktyg och multimodalt material. 

Målgruppen för boken är lärare som undervisar på studieväg 1 på sfi och som har elever som är i början av sin litteracitetsutveckling. Boken passar även för lärare som undervisar nyanlända på Språkintroduktion på gymnasiet.


Hashtagg: #webbalfa

Beställ ditt exemplar här: