Kortfattat: Samtidigt och tillsammans

Att svara på frågor tillsammans och samtidigt som alla andra
gör att eleverna känner ett större ansvar för svaren och kan minnas dem längre, menar pedagogikforskaren Dylan Wiliam. När eleverna gång på gång måste bestämma sig för ett svar och genast får veta om det var rätt eller fel, triggas lärandeprocessen igång. Det är växelverkan mellan förhoppning om belöning/rätt svar och bekräftelse/återkoppling som har positiv effekt.

När alla levererar ett svar vid samma tidpunkt blir också svaren tillgängliga för alla i samma ögonblick och då kan gemensam återkoppling ta vid. Då ska eleverna muntligt motivera och förklara sina svar. De utvecklar metaspråket och förmågan till självbedömning. Mer formativt än så blir det inte.
 

Språkligt och kognitivt utmanande aktiviteter

 • Besvara öppna frågor
 • Ställa öppna frågor
 • Förutspå fortsättning
 • Sammanfatta
 • Reflektera
 • Avsluta meningsstarter


Formativa frågesporter

 • använd varför-frågor
 • använd hur-frågor
 • använd påståenden/exempel (rätt/fel/vet inte)


Tips på digitala resurser

 • Padlet (samarbets-/samlingsyta)
 • Mentimeter (responsverktyg med bl a öppna svar, ordmoln, värderingsskalor m.fl.)
 • Plickers (frågesport, svarsalternativ)
 • Kahoot (frågesport, svarsalternativ
 • Classroomscreen (namnslumpare, skrivverktyg, miniwhiteboard för handskrift mm)
 • Quizlet Live (frågesport, grupptävling)

Läs mer om dessa och många andra verktyg här.
Läs mitt tidigare inlägg om Mentimeter här.
Läs mitt tidigare inlägg om Classroomscreen här.
Läs mer om Plickers här.

Ta gärna del av flera kortfattade inspirationstips under Kortfattat.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etiketter