Kortfattat: Didaktisk planering för digitala resurser

Varför didaktisk planering? Och hur?
För att organisera och genomföra undervisningen så att användandet av digitala resurser främjar elevernas kunskapsutveckling behöver man inkludera digitala resurser i sin didaktiska planering inför en lektion eller ett arbetsområde.

Ta hjälp av de klassiska didaktiska frågorna 

 • Vem ska lära sig vad? Hur?
 • Vilka dig. resurser kan stödja och effektivisera lärandet? Hur?
 • Varför, när, var, hur och av vilka ska en viss resurs användas?
 • Vad blir det för stöttning? Till vem/vilka? När?
 • Vilka uttrycksformer kommer att främjas?
 • Funkar resursen formativ? Hur?


Planera för:

 • att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tidpunkt
 • växlandet mellan olika uttrycksformer
 • analoga och digitala aktiviteter i samspel - med talet som grund
 • digitalt skrivande, flerspråkighet, visualiseringar, auditivt/visuellt stöd, tillgänglighet, responsverktyg, quiz, stödstrukturer, återkoppling, interaktion mm.


Varierande uttrycksformer - exempel

 1. Utgå från talet. Tala, berätta, beskriv.
 2. Skriva/anteckna för hand det man har talat om. Skapa text tillsammans.
 3. Skriva digitalt det man har skrivit för hand. Med digitalt läs- och skrivstöd på!
 4. Öva läsning av texten med hjälp av uppläsningsfunktionen. Stöttning och återkoppling.
 5. Lyssna på uppläsningen, skriva det man hör, jämföra resultatet med förlagan på skärmen, korrigera felen. Självbedömning.
 6. Spela in sin egen läsning/återberättande med hjälp av ett röstinspelningsverktyg. Lyssna på sig själva/varandra. Själv- och kamratbedömning.

Ta del av fler kortfattade inspirationstisp under etiketten Kortfattat.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etiketter