Kortfattat: Flerspråkighet

Flerspråkighet i klassrummet är bra eftersom den är...

 • ett verktyg för lärande och en länk till tidigare erfarenheter/kunskaper
 • en form av individanpassning - en form av stöttning vid utveckling av andraspråket
 • en resurs för djupare förståelse på väg till andraspråket
 • ett verktyg för reflektion och emotionell bearbetning
 • ett verktyg för att utveckla metaspråket
 • ett verktyg för tillit till sin förmåga och tidigare kunskaper
 • ett verktyg för social rättvisa och identitetsbekräftelse


Undervisningstips till klassrummet

 • Se alla språk som språk för lärande.
 • Se flerspråkighet som en möjlighet till rikare kommunikation och större trygghet i klassrummet.
 • Låt eleverna diskutera innehåll och förklara för varandra på sina starkaste språk innan de redovisar på svenska.
 • Vid t.ex. textläsning: stanna upp då och då och be elever som har gått längre på kursen att sammanfatta för nykomlingarna på deras starkaste språk.
 • Släpp kontrollen. Allt behöver inte kontrolleras hela tiden. Visa eleverna respekt och tillit.
 • Bilda samspråkiga grupper och en språköverskridande. Sitt med i den språköverskridande gruppen och stötta.
 • Planera didaktiskt för användandet av flerspråkighet i klassrummet. Skapa strukturer och spelregler.
 • Låt eleverna ibland producera texter på deras egna språk och sedan översätta dem. Eleverna får syn på vad de behöver utveckla på svenska.
 • Låte eleverna skriva tvåspråkiga ord- och begreppslistor.
 

Digitala tips för flerspråkighet
1) Växla språk på tangentbordet.
Ställ in olika tangentbord på iPad/iPhone så här: inställningar - allmänt - tangentbord - tangentbord - lägg till nytt tangentbord (välj språk i menyn). För att växla mellan olika tangentbord - klicka på symbolen av en jordglob.

2) Elever som inte kan skriva på sitt eget språk kan använd diktering (inställningar - allmänt - tangentbord - aktivera diktering + välj dikteringsspråk). En mikrofonsymbol syns på tangentbordet. För de vanligaste språken fungerar även uppläsning.

Ta del av fler kortfattade inspirationstisp under etiketten Kortfattat.

.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etiketter