Kortfattat: Digitala resurser i undervisningen

Det löser sig inte med elevernas språk- och kunskapsutveckling bara skolorna köper in datorer, surfplattor och lärplattformar. Och det finns ingen risk att tekniken i klassrummet gör läraren överflödig.

Hur då? Så här:

Digitala resurser är:

 • ett komplement till klassrumsundervisning
 • ett verktyg för ökad variation och flexibilitet
 • en förstärkning av pedagogiska metoder/modeller
 • ett verktyg för att skapa lektionsstruktur
 • en hävstång i lärandet
 • ett verktyg för stöttning
 • ett verktyg för individanpassad undervisning
 • ett verktyg för formativ bedömning och dess 5 strategier
 • ett verktyg för tillgänglighet
 • ett verktyg för mer interaktion
 • ett verktyg för ökad delaktighet
 • ett verktyg för kommunikation
 • ett redskap för utveckling av digital litteracitet
 • en nödvändighet för utvecklandet av digital kompetens


Mer at tänka på:

 1. Att eleverna kan hantera datorer och smartphones när de påbörjar utbildningen är en sak - att de lär sig att använda tekniken för sitt eget lärande är en annan.
 2. Vi kan inte förutsätta att elever vet av sig själva hur man använder IKT för lärande, återkoppling och självbedömning.
 3. Vuxna elever har olika förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen med hjälp av IKT. Introduktion och stöttning behövs.
 4. Att läsa och förstå på webben kräver delvis andra lässtrategier än analog läsning. Explicit undervisning och stöttning behövs vanligtvis.
 

FÖRST PEDAGOGIK - SEDAN TEKNIK. Då kan små mirakel börja ske. Det tror jag på.

_______________________________ 

Ta del av fler kortfattade inspirationstisp under etiketten Kortfattat.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etiketter