Om grammatik

Hämmar grammatikundervisning skrivutveckling? Bort med skunken, in med funktionell grammatik!

På Nationellt Centrums Symposium i oktober 2018 lyssnade jag på forskaren Debra Myhills föreläsning om grammatikens betydelse för skriftspråksutveckling. Hon sa att ”grammar is considered to be the skunk at the garden party of language skills” men var samtidigt tydlig i fråga om vikten av att elever tillägnar sig explicit grammatisk kunskap eftersom det är just explicit kunskap som är lärandekunskap.

Grammatikundervisning är inte till att lära eleverna identifiera pronomen, plocka ut 

verb och skriva grammatiska test. Språket är inte en uppsättning strukturer som antingen är felaktiga eller korrekta. Språket är kommunikation. Grammatik är en meningsskapande resurs. Med dess hjälp förstår vi hur språk fungerar i olika sammanhang.

Ett funktionellt perspektiv
Skunken trivs inte i sammanhang där elever lär sig göra egna språkliga val och blir medvetna om effekterna av dessa val för kommunikation.

Låt eleverna se, känna och tänka.


Denna text är en krönika från Sfi-lärartidningen nr 2018:11.
Samtliga nummer av Sfi-lärartidningen finns HÄR.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etiketter