I verktygslådan: Explain EDU

Att flippa klassrummet
När jag åker runt och föreläser om digitala resurser och flippat klassrum i sfi-undervisningen, kommer alltid förr eller senare en och samma prosaiska fråga upp: "Vad använder du för app att spela in dina filmer med?" Och svaret? Det är för det mesta appen Explain EDU som jag använder - har gjort så i flera år nu. Den är en bra app. Det finns förstås andra appar/verktyg som fungerar på ett liknande sätt, t.ex. Educreations som jag också har testat. Men till slut fastnade jag för Explain EDU och är nöjd med den. Explain EDU är en betalapp för iOS. Priset som är 149 kr kan tyckas vara högt, men med tanke på alla fantastiska funktioner den erbjuder är den värt de pengarna, tycker jag.
 

En smartboard i miniatyr med ljud- och skärminspelning
Explain EDU är en interaktiv whiteboard: en smartboard i miniatyr med skärm- och ljudinspelning. Allt du skriver, ritar eler pekar på på skärmen och allt du säger samtidigt under inspelningen spelas in och kan sedan sparas som en video. Om du läser, kan du använda en rörlig markör för att visa var någonstans i texten/på sidan du läser, vilket är viktigt att kunna göra för att inte tappa eleverna på vägen. Videon kan vidare exporteras till Youtube eller läggas upp på skolans lärplattform. 

Visualiseringar, multimodalitet och individanpassning
Att visualisera genomgångar och tydliggöra instruktioner och lärandemål genom en videoinspelning ingår i  formativa arbetssätt (Dylan Wiliam). När du spelar in det du vill att eleverna förstår och tar till sig, kombinerar du text, bild, rörliga animationer och ljud. Med andra ord skapar du ett digitalt, multimodalt innehåll. Digitalt innehåll är lätt att dela via webben och därmed kan du göra ditt undervisningsmaterial tillgängligt för eleverna på ett helt annat sätt än analoga texter.

Visualisering, multimodalitet och tillgänglighet är viktiga plusfaktorer, inte minst när det gäller att individanpassa undervisningen. Där underlättar tekniken mycket.
 

Filmade genomgångar är inte till för att användas i stället för en genomgång i klassrummet, utan meningen är att arbetet i klassrummet får en annan karaktär och dimension och tiden i klassrummet kan utnyttjas mer effektivt - exempelvis till att öva mer på språket. Videomaterialet bör ingå både före, under och efter själva lektionstillfället. Som genomgång, som repetition, som stöttning. Eleverna kan se och höra genomgången/inläsningen när de vill, var de vill och hur många gånger de vill och använda sig av den när de övar. Därför behöver eleverna kunna komma åt videofilmerna snabbt, problemfritt och utan omvägar.

Att använda en digital resurs för att skapa visualiseringar och filmade genomgångar kan fungera som hävstång i lärandet och ge din undervisning ett rejält lyft. Men hur?

Flippat klassrum och flippat lärande
Flippat lärande eller flippat klassrum kallas ibland på svenska för det omvända klassrummet - eftersom "läxan" kommer före genomgången.

I en rapport från SKL om flippat lärande, där SKL lyfter fram den vetenskapliga förankringen för metoden, beskrivs flippat lärande så här: "Flippat lärande är en pedagogisk metod där lärarens genomgångar eller föreläsningar flyttas från lektionstid då gruppen är samlad och har läraren tillgänglig till tillfällen då eleven tar del av innehållet på egen hand med hjälp av förinspelade videor, podcasts eller annat material. Enkelt uttryckt kan man säga att man genomför läxan innan lektionen istället för efter, och kommer förberedd till lektionen. Den tid som frigörs i klassrummet används till interaktiva övningar där läraren leder och stöttar eleverna när de på olika sätt aktivt arbetar med ämnesinnehållet. Tiden tillsammans används för att säkerställa att alla elever utvecklat kunskap och förståelse och att de får möjlighet att diskutera med både lärare och klasskamrater." (Bättre skolresultat med flippat lärande. Teorier, fallstudier och praktiska erfarenheter. SKL, 2016, s. 3).

I SKL:s rapport, vars läsning jag starkt rekommenderar (bl.a. för en mängd praktiska tips), står det bl.a. att flippat lärande som metod har potential att leda till ett aktivt lärande eftersom eleverna måste delta i lärandeprocessen på ett annat sätt än med traditionell undervisning. Aktivt lärande är elevcentrerat och resulterar i bättre förståelse och fler möjligheter att tillämpa kunskap i nya sammanhang.

Men är det så enkelt som att bara filma en genomgång och sedan ge eleverna en länk till Youtube? Nej, så enkelt är det förstås inte. Det är inte meningen att lämna eleverna ensamna med materialet och bedriva någon sorts pseudodistansundervisning. I den ovannämnda studien från SKL kan man vidare läsa följande (s. 15): "I fallet med flippat lärande tillkommer svårigheten att särskilja metodens fördelar och eventuella nackdelar från den lärare som leder undervisningen. Lärarens skicklighet i att fånga upp elevernas frågor och skapa intressanta och aktiverande arbetsformer i klassrummet, spelar antagligen stor roll för elevernas lärande." Återigen handlar det om att införande av digital teknik måste ske parallelt med införande av genomtänkt pedagogik.

Av egen erfarenhet vet jag att flippat lärande passar mer än väl ihop med formativa arbetssätt och med genrepedagogikens cirkelmodell. Där finns i alla fall min pedagogiska bas. Med hjälp av digitala resurser för interaktiv skärm- och ludinspelning (som t.ex. Explain EDU, Screencast-o-matic, Educreations eller skärminspelning på iPad) kan jag förstärka min pedagogik och ge eleverna möjlighet att lära djupare.

Läs om Screencast-o-matic och skärminspelning HÄR.

Mer läsning i ämnet från Skolverket:

För en tid sedan gjorde jag  en videomanual om en tidigare version av Explain EDU  som då hette Explain everything. Ett nytt namn och några smärre ändringar och uppdateringar till trots är presentationen fortfarande användabr som en enkel guide till verktyget. 

Och här nedan kan du se några empel på vad som går att få till med hjälp av appen Explain EDU och vilka typer av material som fungerar utmärkt att flippa på sfi. Samtliga är flippfilmer som jag har använt i min egen undervisning på A- respektive B1-nivå. Det går att flippa vad som helst som har med språket att göra.

Exempel:
Film 1: Diktamen
Film 2: Textuppläsning
Film 3: Ordlistor
Film 4: Grammatik
Film 5: Läsförståelsestrategier
Film 6: Texttyper
Film 7: Uttal och avkodning
Film 8: Checklistor


Vad alla mina "flippfilmer" publicerade på Youtube har gemensamt är att de visualiser språket och dess strukturer för eleverna och hjälper dem att skaffa sig användbara läs- och skrivstrategier som underlättar förståelse och kommunikation. Det uppskattas jättemycket av eleverna och jag vet att de använder sig av filmerna jättemycket när de övar och repeterar hemma. Eller någon annanstans för den delen... 

Har du några frågor eller vill dela med dig av dina tankar eller egna tips? Använd gärna kommentarsfältet.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln