Bedömning och betygssättning i sfi

En utmaning
Bedömning och betygssättning i sfi är en alldeles speciell utmaning, helt enkelt av den anledningen att kunskapskraven i sfi inte bygger på ett centralt innehåll, utan är färdighetsbaserade och fokuserar på språklig funktionalitet och kommunikativ förmåga. Hur väl fungerar elevens muntliga och skriftliga kommunikation i de sammanhang som hör vuxenlivet till?

Det är så viktigt att lärarna på arbetsplatsen har samsyn här! Viktigt också att rektorn blir delaktig i arbetet och skapar förutsättningar för reflektion och samtal. Det är ett arbete som knappast kan överskattas och det bör också vara ständigt pågående, med bl a regelbunden sambedömning.

Gradering och kvalitet av språkliga förmågor
Att bedöma kvalitet på sfi-elevernas språkhandlingar utifrån de kontexter och sammanhang som beskrivs i kunskapskraven är en handling som kräver kunskap om såväl betygskriterier, progression, språkliga kvaliteter som hur gradering av språkliga förmågor uttrycks.

Och hur gör man ämnesdidaktiska val som är relevanta och ändamålsenliga?

Det är också viktigt att fundera kring. Vad gör vi på lektionerna?

Allt du behöver veta om betygssättning och bedömning
Som ett stöd till dig och dina kollegor har jag gjort en digital sammantsällning av allt möjligt relevant referensmaterial kring betygssättning i sfi. Främst från Skolverket, men även från Stockholms universitet. Dokument, kommentarsmaterial, filmer och poddar.

Det blev en digital referenslista som jag har gjort med hjälp av mitt favoritverktyg Padlet. På det viset ligger referenslistan tillgänglig för alla sfi-lärare och rektorer som vill bli säkrare på det här med kunskapskrav, progression, bedömning, nationella prov och kursbetyg. Kunskapen ligger där som i en liten ask, bara att ta för sig.

Klick, klick: padlet.com/ivanaeklund/betyg_i_sfi

Dela gärna länken vidare till dina kollegor och medarbetare, det kostar inget. Kan säkert vara bra att ha. Tror jag i alla fall.

Padlet med referensmaterialet
Här är hela Padleten med referensmaterialet, det är så här den ser ut. Du kan förflutta dig i sidled och skrolla igenom för att se allt. Allt är klickbart och leder vidare.

Varsågod, hoppas det blir till hjälp och nytta. Om du saknar något i listan, meddela mig gärna, så gör jag en komplettering.

Gjord med Padlet

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etiketter