I verktygslådan: Popplet

Digitala tankekartor
Tankekartor i undervisningen är inget nytt men de blir snyggare, flexiblare, mer dynamiska och mer ändamålsenliga om de görs digitalt. Idag finns det en mängd olika digitala verktyg med vars hjälp man kan skapa mer eller mindre avancerade tankekartor (t.ex. XMind, CogglePopplet m.fl.), så man kan välja vilket man själv trivs bäst med. Jag har fastnat för Popplet (finns som app eller på popplet.com).

Vuxenpedagogiskt, formativt och språkutvecklande
En av vuxenpedagogikens principer är att utbildningen ska utgå från elevernas egna erfarenheter och bygga på deras tidigare kunskaper. Vad passar då bättre än tankekartor att samla språkliga förkunskaper med?

Inom formativ bedömning är tre grundfrågor centrala:

 1. Var befinner sig eleven?
 2. Vad är målet?
 3. Hur ska eleven göra för att nå målet?
För att man som lärare ska kunna ta reda på vad eleverna redan kan i förhållande till målet och även för att tydliggöra mål och delmål för ett arbetsområde, kan tankekartor vara ett användbart arbetssätt. 


Att steg för steg bygga upp en tankekarta tillsammans med eleverna skapar interaktivitet och ökar delaktighet, vilket i sin tur påverkar motivation i positiv riktning. Elevernas tankar, ordförråd och tidigare kunskaper och erfarenheter blir synliga och det i sig är värdefullt för självkänslan och lärande. Själva skapande av en tankekarta kräver vanligtvis också en hel del kommunikation under processens gång för att klargöra samband, sammanhang och liknande. Eleverna får möjlighet att både utveckla sina tankar och strecha ut språket.

Varför är digitalt bättre än analogt?
Tankekartor som skrivs på whiteboarden på lektionstid suddas bort när lektionspasset är slut. Det är en stor nackdel. I bästa fall kan man ta ett foto av tavlan för att "rädda" innehållet men handen på hjärtat:  Hur bra blir en sådan bild och kommer den verkligen till användning? Och hur? Visst, eleverna håller förhoppningsvis på att parallellt göra en egen tankekarta i sina skrivböcker men .... klarar alla elever av attt hantera så många olika momenta samtidigt? Elever med kort eller ingen skolbakgrund hinner inte med allt på en gång: vara aktiva i skapandet, lyssna, prata, processa innehållet, förstå, tolka, rita tankekartan. Hänga med utan att halka efter eller ge upp. Förmodligen är själva anteckningsformen obekant och ovan för studieovana elever.

För att hjälpa eleverna att hålla fokus och kunna delta aktivt under hela processen (det är resan som är målet), är digitala tankekartor en lösning eftersom eleverna inte behöver använda dyrbar tid och energi åt att anteckna själva i realtid. En digital tankekarta kan man spara, ladda ner, skriva ut eller bädda in på lärplattformen. Det finns många sätt att dela den med eleverna digitalt eller i form av en pappersutskrift. Dessutom - och det är det bästa av allt, tycker jag - kan man fortsätta att arbeta med samma tankekarta nästkommande lektion. Och nästkommande. En digital tankekarta är lätt att bygga upp och ut i omgångar och det är ingen fara om den bli stor och omfattande. När man tittar på den på skärmen, kan man nämligen zooma in och ut efter behov och röra sig fritt mellan tankekartans olika delar. Man tittar på den del som man jobbar med.

Kanske invänder du att det är viktigt att eleverna skriver orden i tankekartan för att öva på stavning och befästa orden. Absolut, jag håller med. Klart de ska öva på att skriva, läsa, uttala och använda de nya orden. Men de behöver inte göra det samtidigt som man skapar tankekartan. För övandet får det bli andra aktiviteter.

Tankekartor som stöttning
En tankekarta bör inte vara ett självändamål utan en färdig tankekarta bör användas som utgångspunkt för och som stöd i andra språkutvecklande aktiviteter, muntliga som skriftliga, analoga som digitala. Till exempel passar tankekartor utmärkt i gengrepedagogikens cirkelmodell: man skapar en tankekarta under fas 1 och sedan använder man den som stöttning under fas 2, 3 och 4.

Du kan med fördel använda orden i tankekartan till att skapa övningsspel i Quizlet eller en frågesport i exempelvis Kahoot eller Plickers. Vidare har du möjlighet att med hjälp av ett skärm- och röstinspelningsverktyg (t.ex. screencast-o-matic.com) gör en "inläsningsfilm", dvs. du kan läsa in innehållet i tankekartan så att dina elever kan både se och höra orden i den.

Så här såg det ut efter att några elever i en B1-grupp tränade på att skapa egna meningar och övade rak ordföljd i huvudsats. För att ge dem stöttning vid lästräning, spelade jag in tankekartan. Jag använde verktyget Screencastomatic

Tips på användningsområden för Popplet i sfi-sammanhang

 • kartlägga elevernas förkunskaper inför ett nytt arbetsområde
 • samla ord och fraser som eleverna kan om ett ämne 
 • skapa underlag för skriv- och talövningar (struktur, innehåll, ordförråd)
 • skapa tidslinjer
 • visualisera kronologi i berättande texter, filmer och muntliga framställningar
 • visualisera meningsbyggnad
 • tydliggöra och exmplifiera grammatiska begrepp (t.ex. ordklasser, satsdelar)
 • skapa checklistor
 • göra sammanfattningar
 • fånga idéer

Så funkar Popplet
Rent praktiskt fungerar Popplet så att du först och främst behöver ett konto med inloggning. Sedan kan du öppnar Popplet antingen i appen eller på datorn. I vanlig ordning innebär gratis verionen vissa begränsningar när det gäller antalet tankekartor som man kan ha sparade i verktyget. I betalversionen kan man ha flera tankekartor tillgängliga samtidigt. Kostnaden är överkommlig.

Nedanstående bild är en översikt av funktionerna som finns i Popplet och självklart har jag gjort översikten i just Popplet (klicka på bilden för att få den större)Som du ser kan du använda dig av alla typer av digitalt innehåll när du gör tankekartor i Popplet. Du är alltså inte enbart tvungen att ha verbalskriftlig text och enkla teckningar som när man gör en tankekarta analogt. Det är helt klart ännu en viktig fördel med att göra digitala tankekartor jämfört med analoga. Nedanför bilden hittar du översikten även i pdf-format för nedlaaddning och utskrift, i fall du vill.

Några klassrumsexempel
Som vanligt bjuder jag också i det här blogginlägget på några exempel från min undervisning, denna gång från en C2-grupp när vi hade tema arbete & yrken. Varsågod, låt dig gärna inspireras. Kom ihåg att klicka på bilderna för att få dem större.

I den första tankekartan fick varje elev en egen spalt enligt modellen namn-yrke-vad gör man i yrket (ett verb)-var utövar man yrket (plats). Utskriften som syns på den andra bilden använde vi dels till olika talövningar i gruppen, dels till att göra en kort skriftlig berättelse om mångfalden av yrken i gruppen. Namn på nya yrken samt alla nya verb och prepositionsfraser övades in på olika sätt med tankekartan som stöd. Jag minns att jag bl.a. gjorde en lucktext med meningarna från tankekartan. Den sista bilden visar en annan tankekarta som vi samlade temarelaterade ord och begrepp i. Arbetet var mycket uppskattat.

Vad tycker du om digitala tankekartor? Har du provat? Berätta gärna i kommentarsfältet.PS. Det här inlägget är en reviderad och uppdaterad version av ett tidigare inlägg om Popplet.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln