I verktygslådan: Mentimeter

Mentimeter

Ett oumbärligt omröstningsverktyg
Mentimeter
är ett digitalt omröstnings- och responsverktyg som har blivit oumbärlig för mig både när jag undervisar och även när jag föreläser och anledningen till det är att det underlättar att arbeta formativt. Det är få digitala verktyg med vars hjälp man kan öka delaktighet och skapa interaktion som med just Mentimeter. Därför har den en given plats i min digitala verktygslåda.

Pedagogiska vinster med Mentimeter
Den viktigaste pedagogiska vinsten med Mentimeter i undervisningen är DELAKTIGHET och INTERAKTION. När du använder Mentimeter, får du delaktiga elever och får igång samtal och gemensamt tänkande kring exempelvis olika språkliga lösningar. För mig är Mentimeter ett verktyg för att utmana mina elever språkligt och kognitivt.

I jämförelse med t.ex. Kahoot fyller Mentimeter en annan funktion i undervisningen och bidrar på det viset till ökad variation av arbetsformer. Mentimeter är ingen frågesport, utan mer ett verktyg för att synliggöra olika sätt att tänka och lösa en uppgift. Jag ger dig nu några tips på hur du kan använda Mentimeter i din sfi-undervisning, dvs. vilka aktiviteter du kan skapa så att dina elever både utmanas kognitivt och utvecklar sitt språk, metaspråk och metakognition.

Språkutveckling och utveckling av metaspråket
För att göra aktiviteter med Mentimeter så språkutvecklande som möjligt, är det enligt mig viktigt att alltid ha ett efterföljande samtal och under det låta eleverna motivera sina svar och förklara hur de har tänkt. Det är särskilt betydelsefullt när frågorna handlar om språkliga aspekter eller bildtolking och matchning. Det är också viktigt att eleverna övar sig i att använda ett språk om språket när man resonerar kring olika språkliga lösningar. På så sätt utvecklar de successiv sitt metaspråk, vilket bland bla. behövs för att kunna ta emot och ge formativ återkoppling.

Exempel på aktiviteter med Mentimeter:
(klicka på bilderna för att få dem större)
 

1. Skapa ordmoln

- Ta reda på vilka ord/begrepp eleverna känner till inför ett arbetsområde (förförståelse, förkunskaper).
- Ta reda på vad eleverna är intresserade av att lära sig.

2. Skapa flervalsfrågor
- Du ställer en fråga och eleverna väljer ett svarsalternativ som passar. Svarsalternativen kan vara så många att de både räcker och blir över. Frågetypen passar för utvärdering, återkoppling, associationsövningar och liknande.

3. Skapa bildvalsfrågor
- Du ställer en fråga och eleverna svarar genom att välja en passande bild. Den här frågetypen passar bra för associationsövning, matchning av text och bild, beskrivning av ett känsloläge inför/under/efter ett arbetsområde (med vanliga bilder eller med emojis). Funkar inte för att träna glosor (se stycket om begränsningen i Mentimeter).

4. Meningsstarter med öppna slut eller möjlighet att kommentera, sammanfatta och reflektera
- Genom den här aktiviteten där eleverna skriver egna fortsättningar på början av en mening kan alla se allas språkliga lösningar på uppgiften. Elevernas "slut" dyker upp på skärmen i realtid och kan därefter bearbetas och diskuteras tillsammans. Varje inlägg syns i en separat ruta. Dessa svarsrutor kan synas en och en eller alla på en gång och rulla automatiskt eller klickas fram manuellt. Det ställer man in i inställningar för frågetypen.
- På samma sätt kan man i realtid få in elevernas individuella reflektioner eller kommentarer efter att man t.ex. har läst en text.
- Frågetypen funkar också bra för sammanfattningar av par- och gruppdiskussioner. 
- Frågetypen passar också för frågor av typen "Vad tror du händer sen?"

5. Rösta fram en vinnare
- Med den här funktioner kan man rösta fram en vinnare. Det kan vara en person, en företeelse, en film eller en maträtt. 

6. Reaktioner på en bild
- Ladda upp en bild och be eleverna att reagera på den genom att trycka på en knapp. Därefter föjer en diskussion.

7. Opinionsmätning med en skala (t. ex. 1-5 eller 1-10)
- Skriv ett påstående per mätlinje. Välj en skala där t.ex. 1 är "håller inte med" och 5 är "håller helt med". Eleverna drar i reglaget för att lämna sitt svar på skalan. Du kan se nivåfördelningen i gruppen samt ett medelvärde. Perfekt för diskussioner, debatter, argumentation och lägesbeskrivning.

8. Opinionsmärning med två parametrar att ta ställning till
-
I den här frågetypen kan eleverna uttrycka sina preferenser när det gäller två aspekter av en fråga. Det går att välja olika utformningar på diagrammet.

Mentimeter i gratisversion: Så funkar den
För att kunna använda Mentimeter, måste du skaffa dig ett konto med inloggning. Det finns en gratis version av verktyget men som alltid innebär gratisversionen vissa begränsningar. I Mentimeter är begränsningen den att du endast kan skapa två slides med frågor i varje presentation/frågeserie (se bild här nedan) men du kan ha hur många presentationer/frågeserier som helst i ditt menti-bibliotek. Dessa presentationer eller frågeserier som det heter hanterar du som vilka andra "dokument" som helst: du kan redigera, kopiera, dupplicera, radera, ladda ner eller dela innehåll precis som du vill. Du kan alltid spara resultat av en omröstning och elevernas svar som pdf-fil och det går äföljaktligen även att skriva ut sammanställningen.

Låt dig inte begränsas av den ovan nämnda begränsningen i form av max två slides per presentation. Enligt min erfarenhet har den faktiskt ingen som helst betydelse. Varför? Därför att du kommer att göra annat med Mentimeter än att spela frågesporter. Du behöver inte skapa en serie med tio frågor i. För att skapa frågesporter har du andra verktyg att ta till (Kahoot, Socrative, Plickers). För den typen av frågor som Mentimeter passar för är det alldeles tillräckligt med två frågeslides per presentation/frågeserie. Det behövs inte tio frågor för att få en snabb återkoppling före eller mitt i en genomgång eller för att få igång en diskussion kring olika språkliga lösningar.

Att komma underfund med hur Mentimeter fungerar på klicknivå är ganska enkelt och intuitivt. När du har skapat ett konto och loggat in, rekommenderar jag dig att ta en liten rundtur i verktyget och sedan prova och testa lite olika inställningar i frågorna. Det finns också en del matnyttigt under "help" i menyn till vänster när du är i Mentimeter.

Hur "spelar" man?
Eleverna behöver en egen digital enhet med internetuppkoppling för att kunna delta. De måste ansluta sig till omröstningen. Det finns två sätt att göra det på:
a) med hjälp av en kod (ungefär som i Kahoot) som de skriver in i en ruta på www.menti.com. Du har slidsen med frågan öppen på datorn och projicerar den på tavlan via en projektor. Elevernas svar poppar upp i realtid.
b) via en klickbar länk. Du hämtar länken till respektive omröstning i ditt menti-bibliotek och delar den med eleverna, antingen som den är eller i form av en qr-kod.


Brukar du använda Mentimeter i din undervisning?
I kommentarsfältet kan dela med dig av dina bästa tips på aktiviteter och omröstningar. 
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln