I verktygslådan: Classroomscreen

Struktur som stöd
En undervisningsstruktur som eleverna känner igen sig i, avgränsade delmoment och tydliga instruktioner inklusive genvägar till stöttning under arbetets gång bidrar till ett tryggt klassrumsklimat, effektivare undervisning och förhoppningsvis även ett bättre och mer självständigt lärande. Finns det då någon digital resurs med vars hjälp man kan strukturera, presentera och avgränsa lektionspassets olika delmoment? Ja, det finns det. Det heter Classroomscreen och är ett av favoritverktygen i min digitala verktygslåda. Classroomscreen är ett webbaserat verktyg, vilket innebär att man får tillgång till det via en webbadress som är www.classroomscreen.com. Tack vare ett flertal widgetar som finns inbyggda i Classroomscreen har man tillgång till ett tiotal mycket användbara funktioner.

I vilka sammanhang passar Classroomscreen?
Classroomscreen är en resurs som stöttar eleverna i att förstå vad och hur de ska göra och hjälper dem också att hålla fokus medan de arbetar med en uppgift. Classroomscreen kan t.ex. användas som skriv- och ritplatta, för att slumpa fram frågor och för exit tickets. Resursen används i klassrummet medan lektionen pågår. Du förbereder "klassrumsskärmen" på din dator eller surfplatta och projicerar sedan bilden/innehållet via en projektor.

Classroomscreen är gratis, det behövs varken konto eller inloggning och verktyget fungerar på alla typer av plattformar. På en surfplatta eller en mobil kan du spara länken på hemskärmen. Då kommer du åt Classroomscreen genom att klicka på en ikon på hemskärmen i stället för att gå via webbläsaren. Lika enkelt som smidigt. Sist men inte minst - verktyget fungerar på svenska, vilket är förstås ett plus. Det är bara att ställa in svenskan som gällande språk.

Hur används Classroomscreen?
Det är väl genomtänkt vilka typer av funktioner som finns att välja i verktyget. När du startar Classroomscreen är skärmen tom och det är endast en slumpmässigt vald bakgrundsbild som visas (som du lätt kan ändra). Beroende på vad du är i behov av under din kommande lektion gör du dina val av funktioner och det gör du genom ett klick på respektive widget (ikon) längst ner på skärmen. Menyn ser ut som på bilden här nedan (klicka på den för att få den större) :

Det är som sagt ganska mycket som du kan välja att visa på skärmen och använda på lektionen och det finns heller ingenting som hindrar dig att under lektionens gång klicka bort och lägga till funktioner och redigera innehåll efter behov och situation.

Det här finns:

 • skrivruta med en enkel textredigerare inkl. möjlighet att klistra in en bild eller lägga till en klickbar länk
 • ritruta för att göra mindre teckningar eller kortare anteckningar för hand
 • rittavla i skärmstorlek med möjlighet att använda som mini whiteboard för snabba återkopplingar med handskrift (varje elev öppnar i så fall en Classroomscreen på sin egen enhet)
 • qr-kodgenerator med möjlighet att skapa och visa visa upp till 2 stycken qr-koder
 • verktyg för att kasta tärning och för att slumpa fram namn på elever som ska besvara en fråga (”no hands up”). Namnlistan kan laddas ner/sparas på datorn och laddas upp igen nästa gång. Det är inget problem att redigera den heller när elever slutar och nya tillkommer.
 • trafikljus för snabb återkoppling 
 • mätare av ljudnivån i klassrummet
 • klocka och kalender
 • äggklocka/timer
 • symboler för arbetsform med fyra alternativ: var tyst, viska, fråga en granne, arbeta tillsammans
 • möjlighet att välja bakgrundsbild för skärmen


Classroomscreen tillhandahåller även ett verktyg för s.k. exit ticket (återkoppling i form av en ”utträdesbiljett”). Funktionen heter ExitPoll och du hittar den i form av en liten ikon med emojis i skärmens nedre högra hörn. ExitPoll öppnas alltid i ett nytt fönster, så du kan lätt växla tillbaka till ”klassrumsskärmen”.


Vill du veta mer om Classroomscreen? Se då gärna en introduktionsvideo.

Classroomscreen i praktiken
En konsekvens av enkelheten i att det inte behövs ett konto med inloggning är att du inte kan spara innehållet på skärmen från en lektion till en annan eller komma åt samma skärm på olika enheter samtidigt. Men det är inte så opraktiskt som det kanske verkar. Jag har aldrig upplevt det som något problem överhuvudtaget.

Det tar i praktiken inte mer än ett par tre minuter i anspråk att bygga upp skärmytan precis innan lektionen och det går även snabbt att möblera om på skärmen under ett lektionspass medan eleverna är sysselsatta med annat. Hemligheten bakom smidigheten heter digital förberedelse, dvs. att du har allting färdigt i förväg i ett särskilt dokument (t.ex. Word eller Google Drive) och kan därmed hämta och kopiera innehåll och klistra in det där du vill ha det i Classroomscreen (text, bilder, länkar till qr-koder). Du måste i alla lägen ge eleverna instruktioner i någon form inför en uppgift men med Classroomscreen behöver du inte skriva ut och kopiera en massa papper att dela ut. Genom att ha allting klart digitalt blir i slutänden tidsbesparande. 

Det mest ”krångliga” är namnlistan till namnslumparen men som jag redan har berättat, är namnlistan det enda i Classroomscreen som du kan spara i en fil på datorn och på så vis återanvända den gång på gång.

Min favoritfunktion i Classroomscreen är qr-kodgeneratorn. Med den delar jag t.ex. länk till en självrättande läs- eller hörförståelse (skapad i Google Formulär) eller till en videogenomgång/inspelad inläsning på Youtube. När eleverna ska skanna in qr-koden för att göra uppgiften på sina egna mobiler eller skolans surfplattor, får de dessutom resa på sig och gå några steg fram till tavlan för att skanna qr-koden. Varje möjlighet till rörelse på lektionstid är bra, tycker jag, så det blir en liten fördel på köpet.

Vilken är den pedagogiska vinsten?
Classroomscreen är exempel på ett hjälpverktyg och faller under kategorin stöttning med hjälp av digitala resurser. Tydlig struktur och tydliga instruktioner är en form av stöttning och stöttning behövs för att elever ska kunna klara av utmanande uppgifter som leder till språk- och kunskapsutveckling. Om det är ledande forskare som Dylan Wiliam, Jim Cummins och Pauline Gibbons helt överens.

Alla elever behöver struktur och tydliga instruktioner för att kunna lära. Men elever med koncentrationssvårigheter och sfi-elever som saknar studievana kan bli särskilt hjälpta av att tydligt se ramarna för en uppgifts genomförande: Vad ska jag göra? Hur och med vem ska jag jobba? Hur lång tid har jag på mig? När ska uppgiften vara klar? Om arbetspasset är längre, kan äggklockan t.ex. tala om när det är dags att ta en mikropaus. Sådant är jätteviktigt för elever i behov av struktur. 

Classroomscreen fungerar bra formativt.
Verktyget...

 • främjar ökad delaktighet och elevens ansvar för sitt eget lärande
 • gör det möjligt att tydliggöra mål för arbetsområdet
 • förtydligar både ett VAD och ett HUR för eleven
 • främjar kamratstöd
 • främjar utveckling av elevens förmåga till självbedömning
 • fungerar för snabba återkopplingar i klassrummet (skrivtavlan, exit tickets, namnslumpare)
 • bidrar till digitaliseringen av undervisningen och möjliggör nya arbetssätt i klassrummet
 • främjar elevernas digitala kompetens


Classroomscreen i ljuset av inlärningspsykologi
En gång fick jag ett fantastiskt tillfälle att lyssna på pedagogen och föreläsaren Anna Tebelius Bodin vars specialområde är inlärningspsykologi. Hon föreläste på temat vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation och bland alla intressanta och kloka saker som hon delgav oss åhörare den dagen var det att man som lärare alltid bör ange en exakt tidsangivelse för uppgiften. Att veta hur länge man måste hålla fokus hjälper eleverna att verkligen göra det. Hjärnan ställer in sig på det och då är det också lättare att hantera lockelser att göra annat under tiden, särskilt om man vet att det kommer en mikropaus efteråt. In i den bilden passar Classroomscreen rätt bra, tycker jag.

Två klassrumsexempel
Exempel 1:
Bilderna nedan är tagna under ett lektionspass i en B1-grupp. Lektionens delmoment handlade om att öva på en diktamenstext som vi hade genomgång av dagen innan. Först skulle eleverna öva på att läsa texten, sedan att skriva den digitalt och för hand.

Vad talar de här två ”klassrumsskärmarna” om?

 • Öva läsning - enskilt, viska.
 • Läsningen skulle pågå i 6 minuter innan man fick ta fram iPads och gå över till att börja öva på att skriva texten digitalt i appen Skolstil (läs om Skolstil här).
 • Grönljuset markerade att arbetet pågick.
 • Qr-koden ledde till en videouppläsning av texten (stöttning: att kunna lyssna).
 • Diktamenstexten syntes i textfönstret (först för körläsning, sedan som möjlighet för enskilda elever att komma fram och öva tillsammans med mig en stund).
 • Inför nästa moment, dvs. skrivande i Skolstil (läs om Skolstil här), la jag till en extra textruta/widget med en ny instruktion. Äggklockan satte jag vid starten på 30 minuter.

Exempel 2:
Så här såg "klassrumsskärmen" ut vid ett tillfälle i en C2-grupp. Klicka på bilden för att få den större, om du vill läsa vad som står där.

Använder du Classroomscreen i din undervisning? Gillar du verktyget? Gillar dina elever det? Dela gärna med dig av dina tips på vad och hur du gör med det.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etiketter