I verktygslådan: Skolstil

Ett av mina favoritverktyg i klassrummet är skrivverktyget Skolstil 2 och du som har varit på någon av mina föreläsningar vet att jag brukar tipsa om Skolstil 2 och peka på några pedagogiska vinster med användandet. För mig är Skolstil 2 ett oumbärligt verktyg att ha i min digitala verktygslåda och i det här inlägget vill jag sammanfatta varför jag gillar det så mycket.

I vilka sammanhang passar Skolstil?
Skolstil (2 eller 3) är ett enkelt skrivverktyg med bokstavsljud, talsyntes och uppläsningsfunktion och passar överallt där sfi-elever övar på skrivfärdighet och läsning. Perfket när eleverna t.ex. ska öva på diktamen elelr nya ord/fraser.

En vanlig missuppfattning är att appen pga sin enkelhet endast lämpar sig för nybörjarelever men sanningen är att Skolstil  fungerar som vilken ordbehandlare som helst, om än med starkt begränsat antal redigeringsfunktioner. Det går alldeles utmärkt att skapa längre texter. Inga problem! Det som enligt mig talar för en mycket bredare användning av Skolstil i sfi-undervisningen är det faktum att appen är en fantastisk resurs för digitalt läs- och skrivstöd. Teckensnittet som används liknar sättet att skriva för hand.

Enligt Skolverket ska digitala verktyg vara ett medel för att variera och individanpassa undervisningen och myndighetens inställning till  digitala resurser är att de, rätt använda, kan vara en viktig del i olika stödinsatser för elever som av någon anledning har svårt att uppnå kursmålen (referens: Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen - ett kommentarmaterial för komvux och särvux, s. 15). 

På vilket sätt stöttas eleven i sitt lärande? 

 1. Eleven utvecklar sin förmåga att koppla samman ljud och bokstav och därmed uttal och stavning. En aktiv medvetenhet kring detta behövs för att eleven ska kunna använda sig av självbedömning och för att stödet i form av uppläsning och rättstavning ska kunna fungera effektivt och vara till praktisk nytta för eleven. 
 2. För elever som håller på att automatisera avkodning och för elever som behöver utveckla sin läshastighet (som är en förutsättning för fungerande läsförståelse) är uppläsningsfunktion en mycket effektiv form av stöttning. Uppläsningshastigheten kan regleras.
 3. Elever som övar på att läsa en text analogt och stöter på ett ord som de har problem med att läsa/uttala och ta sig förbi kan bli hjälpta av att skriva av det svåra ordet i Skolstil 2 och få det omedelbart uppläst. På så sätt erbjuder verktyget en effektiv stöttning. Eleven blir i allra högsta grad delaktig och självständig i sitt lärand.
 4. Genom att växla språk på lärplattans tangentbord när eleven använder appen, kan eleven använda sig av flerspråkighet och t.ex. skapa sig en tvåspråkig ordlista.
 5. Elever som ännu inte kan skriva själva kan med hjälp av tangentbordets dikteringsfunktion säga ett ord/en fras/en mening och se det/den växa fram i skrift på skärmen. Sedan kan eleven skriva av ordet vid sidan om, lyssna på uppläsning och öva sin egen läsning.
 6. Genom att skriva i appen och få innehållet uppläst, visualiseras så väl skrivriktning som läsriktning (ordet som läses upp är färgmarkerat). Visualisering är en form av stöttning.
 7. För elever som är i början av sin läs- och skrivinlärning finns möjlighet att ställa in stödlinjer som visualiserar hur det här med skrivrader fungerar samt hur versaler och gemener förhåller sig till varandra storleksmässigt. Eleven får stöttning för att lära sig följa rader och för att utveckla sin bokstavskunskap.
 8. För elever som har kommit längre i sin språkutveckling kan man ställa in rättstavning och ordprediktion.
 9. Visuel stöttning i form av större teckensnitt finns att ställa in för elever som behöver ha större text. Det kan bl.a. gälla synskadade elever.
 10. Möjligheten att ändra färgen på texten (ljusgrå - grå - svart) kan underlätta skrivande och läsande för elever med synproblem eller läs- och skrivsvårigheter av något slag.
 11. Bildstöd finns också. Det är enkelt att med hjälp av kamerafunktionen och tangentbordet i appen infoga foton antingen direkt eller från kamerarullen. Det går således utmärkt att skriva till bilder.

Vad säger forskningen?
Här vill jag kort hänvisa till Åsa Wedins litteracitetsforskning. Hon anser att digitalt skrivande gynnar elevernas skrivutveckling eftersom osäkerhet gällande handstilen och stavningen delvis kan avhjälpas genom att använda tangentbord och stavningsprogram. Hon lyfter även fram multimodalitet och att kunna se och höra skrift som en viktig form av stöd i skrivutvecklingen (Åsa Wedin. Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare, Studentlitteratur 2014).


Vad mer kan man göra?
Elevens text sparas automatiskt i biblioteket i appen men kan även via delningsfunktionen skickas vidare till andra verktyg/appar, sparas i en molntjänst (t.ex. Google Drive) eller skrivas ut på en trådlös skrivare. På så sätt behöver inte arbetet med texten sluta med att texten är färdigskriven i appen.

För nybörjare finns övningsblad för att öva på att skriva bokstäver för hand att skriva ut.

Som vanligt gäller även här: tänk utanför appen.

Övrigt:
Skolstil finns i två varianter som heter Skolstil 2 och Skolstil 3. Skillnanden mellan Skolstil 2 och Skolstil 3 är att talsyntesen i 3:an har ändrats något. Funktionerna är de samma. För detaljerad information om Skolstil som finns för iOS, Android och pc hänsvisar jag till www.skolstil.se. Där finns bl.a en infofilm.

Läs gärna även ett tidigare blogginlägg om Skolstil 2.

Och här kan du läsa om hur du kan kompbinera Skolstil med skärm- och ljudinspelning.


Vilken är din erfarenhet av att använda Skolstil med dina elever? Dela gärna med genom att skriva i kommentarsfältet.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etiketter