Skärpta språkkrav för medborgarskap?

Jag känner att jag måste säga min mening angående Ulf Kristerssons förslag i Agenda i SVT den 7 april 2019
_______________________________________________________________
Hej Ulf Kristersson,
jag vill bara göra dig uppmärksam på att du är ute och cyklar. Enligt min erfarenhetsbaserade bedömning är dina kunskaper om sfi-utbildning otillräckliga. Borde inte det vara en plikt för ledande politiker i Sverige att lära sig hur något är beskaffat innan man börjar plocka billiga politiska poäng? Låt mig förklara vissa saker.

Sfi-utbildningen är en del av Komvux och Komvux är en frivillig skolform. Det finns således ingen närvaroplikt i grunden, vilket gäller all vuxenutbildning. Däremot kräver olika aktörer kring sfi-eleven (tex kommunen eller AF) att eleven deltar i undervisningen för att kunna behålla sin ekonomiska ersättning. Vid ogiltig frånvaro dras ersättningen in delvis eller helt. Så har det fungerat ett bra tag. Tyvärr blir effekten ofta att när tex den statliga myndigheten AF betalar ut etableringsersättning inbillar de sig gärna att de har rätt att efter eget tycke och smak avbryta elevens sfi-studier för att placera eleven i någon annan ”åtgärd”, ibland från en dag till en annan. Det gynnar aldrig elevens språkutveckling, utan tvärtom. Klipp, klipp, så klipps den röda språktråden som du efterlyser av.  

På en punkt håller jag ändå med dig Ulf Kristersson: det räcker inte med endast godkänd närvaro i undervisningen, man måste också få godkända kunskaper. Du vill därför införa plikt för sfi-elever att lära sig och du tycker att det vore toppen med skärpta språkkrav för medborgarskap som piska. Där slutar vi vara överens, du och jag. Låt mig förklara varför.

Som jag ser det, finns det två parter i det hela: i ena änden har vi sfi-eleven och i den andra har vi huvudmannen för utbildningen, gestaltad av en kommunal, privat eller annan utbildningsanordnare och ytterst förkroppsligad av sfi-lärare. Utifrån min yrkeserfarenhet vet jag hur styvmoderligt sfi-utbildningen vanligtvis behandlas. Ingen likvärdighet varken nationellt eller lokalt, ofta skralt med resurser, endast ca 40% behöriga lärare och inte sällan grupper där elever med olika utbildningsförutsättningar och behov blandas utan möjlighet för läraren att individanpassa undervisningen. Det är här det behövs skärpta krav!

Så länge staten inte kan garantera att sfi-elever får den kvalitet på utbildningen som de enligt styrdokumenten har rätt till, kan inte staten ställa eleverna till svars om deras språkkunskaper inte uppnår en funktionell nivå. Det är min bestämda uppfattning. Sfi måste ge eleverna goda förutsättningar att kunna lära sig. Annars funkar det inte.

Sfi är en kvalificerad språkutbildning som kräver kompetenta lärare - lärare som förutom lärarbehörighet har ämneskompetens i svenska som andraspråk och även vuxenpedagogisk kompetens. För undervisning av elever med kort eller ingen skolbakgrund krävs dessutom kunskaper om vuxnas läs- och skrivinlärning. Det är de sistnämnda som inte har en chans enligt din plan på språkkrav. Så, Ulf Kristersson, se till att alla (jag menar ALLA) sfi-elever får en rimlig chans att lära sig ordentligt först, innan du börjar ställa språkkrav. Det handlar om att ge och ta - för alla berörda parter.

Och en sak till: Du kanske blir förvånad nu, men du ska veta att sfi-elever i allmänhet är väldigt intresserade av att lära sig svenska. Jag ville bara säga det.

Tack för mig.

Med vänliga hälsningar
Ivana Eklund, sfi-lärare

Om du håller med mig, så hjälp mig att få sprida budskapet genom att dela inlägget vidare på nätet. Tack på förhand. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln