Pedagogisk och didaktisk värdering av appar

En del av sfi-lärarens digitala kompetens är att på ett professionellt sätt kunna välja digitala resurser lämpliga för sfi-undervisningen.

Enligt Skolverket finns det tre grundläggande aspekter att beakta:

  • användarvänlighet och praktisk funktion
  • pedagogisk kvalitet
  • didaktisk nytta och didaktiskt perspektiv

I min och Annsofie Engborgs bok Digital kompetens för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? finns ett vägvisande kapitel om vilka krieterier som borde finnas på sfi-lärarens checklista för pedagogiskt och didaktisk värdering av digitala resurser. I videon här nedan listar jag de åtta kriterierna som listas upp i boken (s. 127).

De övergripande granskningsfrågorna som du som lärare på sfi behöver ställa dig när du står i valet och kvalet över vilka appar eller andra digitala resurser som ska köpas in och laddas ner är:

  1. Hur ser resursens gränssnitt och innehåll ut utifrån ett vuxenperspektiv?
  2. Vilka pedagogiska möjligheter har resursen? Vad vinner man på att använda den? Kan någonting gå förlorat jämfört med att jobba analogt?
  3. Vilken lärande- och bedömningspotential har resursen?

Jag tycker att det är viktigt att lyfta de här frågorna och bereda plats även åt pedagogiska digitala samtal på arbetslagsmötena. Eller vad tycker du?

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln