Kooperativt lärande

Fyrfältare
För några dagar sedan vikarierade jag på sfi i en B2-grupp och inspirerad som jag var av ett instagraminlägg på @sfi_kooperativtlarande valde jag att låta eleverna jobba med två s.k. fyrfältare som förarbete till en kommande uppgift på tema ”Vad gör du för att må bra?”.  En fyrfältare är en undervisningsstruktur inom ramen för kooperativt lärande, en metod och ett arbetssätt som jag just nu försöker lära mig mer om. Du kan läsa mer om vad fyrfältare går ut på här, medan ett lite mer allmänt blogginlägg om kooperativt lärande i kombination med sfi finns att läsa här

Ett klassrumsexempel
Men nu tillbaka till sfi-klassrummet och eleverna som med hjälp av två separata fyrfältare jobbade med orden ”hälsa” och ”må bra”. De skrev i fyrfältaren på pappret enligt följande upplägg:
Fält 1: Vad betyder ordet?
Fält 2: Rita en bild av ordet.
Fält 3: Skriv en mening med ordet.
Fält 4: Vad vet du om ordets grammatik? Hur använder vi ordet?

(Nedan ser du en bild mina fyrfälter och under den finns fyrfältaren som pdf-fil för nedladdning om du vill prova.)

Vi tog en fyrfältare/ett ord i taget och arbetsformen var EPA (enskilt, par, alla). Först skulle alltså alla tänka och skriva på egen hand och sedan jämföra, diskutera och komplettera varandras svar i par för att slutligen gå igenom allt en gång till muntligt i helklass och göra ytterligare kompletteringar med ord, meningar och exempel.

Till en början gick det individuella arbetet trögt eftersom eleverna sökte efter givna standardsvar som inte fanns och var rätt benägna att googla översättningar, men snart började de tänka självständigt och även göra kopplingar till passande ord och uttryck som de kunde sedan tidigare och kom åt via modersmålet.

Att under par-fasen använda sina egna språk för att komma åt djupare förståelse av begreppen var inte bara tilllåtet, utan jag uppmanade eleverna att göra det för att få språkligt stöd den vägen och för att lättare kunna komma åt tidigare kunskaper och erferenheter av begrepepn även på svenska. Det visade sig att göra skillnad eftersom flera av eleverna, särskilt de som ännu inte har kommit så långt i sin språkutveckling på svenska, fick lättare att komma åt flera alternativa uttryck på svenska som de faktiskt kunde (fast de inte visste att de gjorde det).

Så eleverna kom igång och började använda alla sina tillgängliga språkliga resurser för att lösa uppgiften på sin egen språknivå på svenska. Vad de var tvungna att tänka! Ojojoj. Som sagt provade många med google translate - som visade sig inte vara en gångbar strategi eftersom man inte förstod de ord som förekom i översättningen (hälsa: tillstånd av fysiskt välbefinnande). En oanvändbar lösning, insåg eleverna i samband med att jag gav dem individuell åtetkoppling och stöttade med hjälp av frågor och exempel. Att hitta de egna "inneboende" orden var således det som gällde.

Kognitivt utmanande och språkligt utvecklande
Jobbigt att behöva tänka, men nyttigt, vilket eleverna rätt snart insåg och börjate till och med kommentera. Exit-ticket-utvärderingen visar tydligt hur eleverna upplevde aktiviteten. De märkte och uppskattade att de fick prata, tänka självständigt och skriva och ta ett språkligt helhetsgrepp kring de två givna orden och att de verkligen förstod till slut. De utryckte detta verbalt och med gester.

Jag var supernöjd med hur det gick med uppgiften. 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln