I verktygslådan: Quizlet 

Övning och repetition med variation
Vad är Quizlet och hur kan vi använda det i sfi-undervisningen? Frågan får bli en utgångspunkt för detta blogginlägg. Quizlet är ett digitalt verktyg som rätt använt kan utgöra en fantastisk resurs för elevernas lärande, hjälpa dem i deras språkutveckling och bidra till ökad förmåga till självbedömning. Du kan med hjälp av Quizlet göra din undervisning mer formativ och få in en större variation på aktiviteter när det gäller att ge eleverna rikliga möjligheter att öva och repetera ord, fraser och grammatik.

För mig, i min egen undervisning, är det viktigt att innehållet som eleverna övar på/repeterar med hjälp av Quizlet är det samma som vi för närvarande arbetar med. Jag vill att leverna jobbar med samma ordförråd/fraser så länge som det behövs för att alla nya ord och fraser ska kunna sjunka in ordentligt. Då behövs varierande aktiviteter med stigande svårighetsgrad om innehållet som eleverna arbetar med är det samma under en längre tid.

Ett redskap för individanpassning
I princip är Quizlet ett spel och en frågesport som du har alla möjligheter i världen att anpassa innehålls- och nivåmässigt efter just din grupps behov. Det finns flera olika spel/aktiviteter samt ett självrättande test inbyggda i Quizlet men för att de ska fungera, behöver du mata in de ord och fraser som du vill att dina elever övar på. Du måste också förse varje ord/fras med en "beskrivning", vilket görs enklast med hjälp av en bild (det finns en bildbank i Quizlet men du kan också ladda upp egna). Så snart du har lagt in alla aktuella ord/fraser, genereras samtliga spel automatiskt. Den delen behöver du alltså inte tänka på, det kommer av sig självt. Däremot bör du som lärare bestäma vilka spel som ska användas när, i viket syfte och av vilka elever. Med andra ord bör du planera didaktiskt för användningen av Quizlet för att maximera elevernas lärande. På det viset har du också ett redskap för att individanpassa din undervisning. Här passar jag också på att nämna varje enskilt spel har separata inställningar där du kan ställa in vilken typ av stöttning eleven ska få eller hur många ord som eleven ska öva på åt gången. Bra va?

I princip bygger Quizlet-spelen på att man matchar ett "begrepp" med en passande "definition". En "definition" kan även vara verbalskriftlig. Vidare finns det en uppläsningsfunktion i Quizlet, vilket innebär att allt som är text läses upp när eleven använder verktyget. I gratis versionen är det vanlig talsyntes som gäller men i betalversionen kan man läsa in allt själv, vilket är förstås att föredra eftersom det helt enkelt låter bättre. Men talsyntes är bättre än ingenting, kan jag tycka.

Multimodalitet och varierande uttrycksformer
Förutom snabb korrektiv återkoppling är multimodalitet Quizlets styrka (multimodalitet betyder att man kombinerar text, bild och ljud). Eftersom innehållet i Quizlet-spelen består av text, ljud och bilder, utnyttjar Quizlet det i de spel/aktiviteter som finns. Förutom matchning av "begrepp"och "definition" övar således eleverna också på att se/läsa "begreppet" och själv skriva "definition" eller höra "definition" och sedan skriva den samma (som diktamen). Det är i de här olika uppgiftstypen som progression finns.

Här nedan presenterar jag Quizlet med hjälp av ett eget spel som jag kallar Korta meningar och som passar för A- och B-nivå. Klicka på länken, så kommer du till spelet. Det går utmärkt att använda det med dina egna elever, om du vill. Skärmdumparna som du ser här nedan är alltså tagna från just Korta meningar. Genom att klicka på en bild, får du den större.

Spel och aktiviteter i Quizlet

Vändbara kort (Flashcards)
Flashcards är vändbara kort med ordet/frasen på ena sidan och beskrivning/bild/definition på den andra. Här kan man också göra olika inställningar när eleven ska börja lära sig orden/fraserna/begreppen. Anpassningarna handlar om vad eleven ska se: bara ordet/frasen, bara bilden/definitionen eller både och.Tack vare uppläsningsfunktionen kan eleven lyssna på ordet/frasen hur många gånger hen vill. Kortet vänds när  man klickar på det.

Lärkort (Learn)
Learn går ut på att matcha bild/definition med rätt ord/fras/begrepp.

Skriva (Write)
Modulen Write är just vad namnet antyder - utifrån bilden/definitionen tränar eleven på att skriva orden/fraserna/begreppen. Om eleven inte vet, kan hen klicka fram visuell hjälp.  

Diktamen (Spell)
Modulen Spell brukar vara elevernas favorit. Övningen går ut på att höra "begreppet" och sedan skriva det medan man har "definitionen" som stöd. Om eleven skriver något felaktigt, korrigeras felet visuellt varpå eleven gör ett nytt försök. Den visuella korrigeringen fungerar samtidigt som stöttning och förklaring och ger eleven möjlighet att bli medveten om vad som blev fel och varför och hur det ska korrigeras. 

Självrättande test
Testmodulen generas automatiskt för varje set med ord/fraser men du både kan och bör göra lämpliga inställningar av olika slag, inte minst som en form av individanpassning. Testuppgifterna kan också skrivas ut och göras av eleverna analogt med efterföljande manuell rättning.

Quizlet Live
Modulen Quizlet Live är en interaktiv och kollaborativ frågesport att använda i helklass (minst 4 deltagare krävs). Eleverna ansluter sig till spelet med hjälp av en kod, skriver in sina namn och blir automatiskt uppdelade i grupper. De som är i samma grupp måste samarbeta för att kunna svara på frågorna i frågesporten. Obs! Samtliga elever i gruppen måste ha tillgång till en egen digital enhet under spelets gång eftersom man letar efter rätt svar tillsammans och det rätta svaret finns bara på en av enheterna. Eleverna i gruppen ser alltså olika svarsalternativ på olka enheter och det är därför aktiviteten är kollaborativ och interaktiv. Hur roligt, effektivt och formativt som helst. 

Pedagogiska fördelar med Quizlet - sammanfattning

 • multimodalitet (text, bild och ljud i samspel)
 • interaktivitetet (eleven övar språket aktivt, individuellt eller i grupp)
 • variation av uttrycksformer (läsa, skriva, lyssna, säga efter)
 • inbyggd progression (från presentation till övningar av olika svårighetsgrad)
 • individanpassning (vad, hur, när, var, hur länge, på vilket sätt)
 • stöttning (bildstöd, visuell och auditiv hjälp)
 • formativ återkoppling (självbedömning, snabb korrektiv återkoppling)
 • repetitivt, bra för mängd- och färdighetsträning
 • tillgänglighet via webb eller app (länk, qr-kod, bädda in)
 • variation (samma innehåll men olika aktiviteter)
 • innehållet kan kopplas till ett aktuellt lärmål 
 • ökad elevdelaktighet
 • möjlighet att dela spelen med varandra och att söka efter färdiga spel som andra har gjort

Att göra Quizlet tillgängligt för eleverna - tre alternativ
 1. Ge eleverna en länk
 2. Använd länken, skapa en qr-kod och ge den till eleverna. På så vis kan du skapa planscher som lätt blir tillgängliga i klassrummet och eleverna kan använda sig av dem vid behov. Qr-koder gör spelen tillgängliga även utanför klassrummet och det funkar alldeles utmärkt att spela på mobilen.

3. Bädda in ("embed") ett spel på skolans lärplattform eller klassens blogg enligt exemplet här under. I nedre högra hörn ser du en knapp, en rullmeny (choose a study mode). Där väljer man vilket spel man vill spela. Prova och se :-)

Nackdelar med Quizlet?
Den största nackdelen är möjligen att verktyget är på engelska men å andra sidan kan det motverkas genom en noggrann introduktion och presentation av varje spel, så att eleverna lär sig funktionerna och sättet att jobba med de olika aktiviteterna. Det brukar inte vara något problem. I början spelar man tillsammans, sedan introducerar gamla elever de nya och allt rullar på. Jag har goda erferenheter av arbetssättet redan på A-nivå.

En annan "nackdel" är den begränsning som finns i gratis verionen av Quizlet. Det är det att om du vill kunna spela in din egen röst för uppläsning, måste du ha en prenumeration på Quizlet. Som jag redan har antytt kan det värt att satsa på en prenumeration. Kostnaden är låg. Dessutom slipper man reklam. 

Varsågod, några färdiga spel att testa
Avslutningsvis bjuder jag gärna på mitt eget Quizlet-material för A- och B-nivå. Det handlar om grundläggande ordförråd och grundläggande läs- och skrivinlärning.

Prepositioner (på, i, bredvid, bakom...)
Yrken
Färger
Mat och dryck
Kroppen
Frukt och grönsaker
Min, din, hans, hennes, vår, er, deras
Familj
Bokstäver
Rum
Månader​​​​​​​
​​​​​​​Höger - vänster​​​​​​​
​​​​​​​Hus​​​​​​​

Övrigt
Oavsett du väljer att ha en gratis version eller en betalversion av Quizlet, måste du skapa ett konto med inloggning till dig själv. Eleverna behöver varken konto eller inloggning. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv