Att öva ordförråd och fraser: Quizlet 

Vad är Quizlet och hur kan vi använda det i sfi-undervisningen? Frågan får bli en utgångspunkt för dagens blogginlägg. Quizlet är ett digitalt verktyg som rätt använt kan utgöra en fantastisk resurs för elevernas lärande och hjälpa dem i deras språkutveckling. Du kan med hjälp av verktyget göra din undervisning mer formativ.

Quizlet blir vad du gör det till
I princip är Quizlet ett spel och en frågesport som du har alla möjligheter i världen att anpassa innehålls- och nivåmässigt efter just din grupps behov. Det finns 7 olika spel/aktiviteter inbyggda i Quizlet samt ett självrättande test men för att de ska kunna användas, behöver du fylla spelen med eget innehåll, dvs. lägga in de ord och fraser som du vill att dina elever övar på med hjälp av verktyget. På det viset kan du skapa variation när det gäller att öva på ett ordförråd på olika sätt. Så snart du har matat in orden/fraserna, genereras samtliga spel automatiskt. Med andra ord skapar du ett set med ord/fraser. Varje ord/fras kopplas alltid till en bild eller en verbalskriftlig definition och ljud (uppläsning med talsyntes eller genom röstinspelning). Det är du själv som väljer och lägger in bilderna eller skriver in definitionerna. Det är också du som avgör vilka spel som ska användas när, till vad och av vilka elever, så hur du planerar didaktiskt för användningen av Quizlet spelar också roll.

Här nedan presenterar jag Quizlet med hjälp av ett eget spel som jag kallar Korta meningar och passar för A- och B-nivå. Klicka på länken, så kommer du till spelet. Det går utmärkt att använda det med dina egna elever. Skärmdumparna som du ser här nedan är alltså tagna från just Korta meningar. Genom att klicka på en bild, får du den större.

Spel och aktiviteter i Quizlet

Vändbara kort (Flashcards) med ordet/frasen på ena sidan och beskrivning/bild/definition på den andra. Här kan man också göra olika inställningar när eleven ska börja lära sig orden/fraserna. Anpassningarna handlar om vad eleven ska se: bara ordet/frasen, bara bilden/definitionen eller både och.Tack vare uppläsningsfunktionen kan eleven lyssna på ordet/frasen hur många gånger hen vill. Kortet vänds när  man klickar på det.

Lärkort (Learn) handlar om att matcha bild/definition med rätt ord/fras.

Modulen Skriva (Write) är just vad namnet antyder - utifrån bilden/definitionen tränar eleven på att skriva orden/fraserna ett/en i taget. Om eleven inte vet, kan hen klicka fram visuell hjälp.  

Diktamen (Spell) brukar vara elevernas favorit. Övningen går ut på att höra ordet/frasen och sedan skriva den medan man har bilden/definitionen som stöd. Om eleven skriver något felaktigt, korrigeras felet visuellt varpå eleven gör ett nytt försök. Den visuella korrigeringen fungerar samtidigt som stöttning och förklaring.

Självrättande test generas automatiskt för varje set med ord/fraser men du både kan och bör göra lämpliga inställningar av olika slag, inte minst som en form av individanpassning. Testuppgifterna kan också skrivas ut och göras av eleverna analogt med efterföljande manuell rättning.

Quizlet Live är en interaktiv och kollaborativ frågesport att använda i helklass (minst 4 deltagare krävs). Eleverna ansluter sig till spelet med hjälp av en kod, skriver in sina namn och blir automatiskt uppdelade i grupper. De som är i samma grupp måste samarbeta för att kunna svara på frågorna i frågesporten. Obs! Samtliga elever i gruppen måste ha tillgång till en egen digital enhet under spelets gång. Hur roligt, effektivt och formativt som helst. 

Pedagogiska fördelar med Quizlet

 • multimodalitet (text, bild och ljud i samspel)
 • interaktivitetet (eleven övar språket aktivt, individuellt eller i grupp)
 • variation av uttrycksformer (läsa, skriva, lyssna, säga efter)
 • inbyggd progression (från presentation till övningar av olika svårighetsgrad)
 • individanpassning (vad, hur, när, var, hur länge, på vilket sätt)
 • stöttning (bildstöd, visuell och auditiv hjälp)
 • formativ återkoppling (självbedömning, snabb korrektiv återkoppling)
 • repetitivt, bra för mängd- och färdighetsträning
 • tillgänglighet via webb eller app (länk, qr-kod, bädda in)
 • variation (samma innehåll men olika aktiviteter)
 • innehållet kan kopplas till ett aktuellt lärmål 
 • ökad elevdelaktighet
 • möjlighet att dela spelen med varandra och att söka efter färdiga spel som andra har gjort

Att göra Quizlet tillgängligt för eleverna - tre alternativ
 1. Ge eleverna en länk
 2. Använd länken, skapa en qr-kod och ge den till eleverna.
Qr-koder gör spelen lätttillgängliga.

3. Bädda in ("embed") ett spel på skolans lärplattform eller klassens blogg enligt exemplet här under. I nedre högra hörn ser du en knapp, en rullmeny (choose a study mode). Där väljer man vilket spel man vill spela. Prova och se :-)

Nackdelar med Quizlet?
Den största nackdelen är möjligen att verktyget är på engelska men å andra sidan kan det motverkas genom en noggrann introduktion och presentation av varje spel, så att eleverna lär sig funktionerna och sättet att använda de olika övningarna. Det brukar inte vara något problem. I början spelar man tillsammans, sedan introducerar gamla elever de nya och allt rullar på.

En annan "nackdel" är den begränsning som finns i gratis verionen av Quizlet. Det är nämligen så att om du vill kunna spela in din egen röst för uppläsning av orden/fraserna, måste du ha en prenumeration på Quizlet. I gratis versionen finns det bara en vanlig talsyntes som uppläsning, alltså en datorröst. Det funkar men är förstås inte helt optimalt. Det kan med andra ord vara värt att satsa på en prenumeration. Kostnaden är låg. Dessutom slipper man reklam. 

Varsågod, några färdiga spel att testa
Avslutningsvis bjuder jag gärna på mitt eget Quizlet-material för A- och B-nivå. Det handlar om grundläggande ordförråd och grundläggande läs- och skrivinlärning.

Prepositioner (på, i, bredvid, bakom...)
Yrken
Färger
Mat och dryck
Kroppen
Frukt och grönsaker
Min, din, hans, hennes, vår, er, deras
Familj
Bokstäver
Rum​​​​​​​
​​​​​​​Månader​​​​​​​
​​​​​​​Höger - vänster​​​​​​​
​​​​​​​Hus​​​​​​​

Övrigt
Som jag redan har nämnt, finns Quizlet i en gratis verion och som prenumeration. Oavsett vilken du väljer att ha, måste du skapa ett konto med inloggning till dig själv. Eleverna behöver varken konto eller inloggning. 

Lycka till och ha kul i klassrummet!

Senaste inläggen

Bloggarkiv