Mentimeter på sfi - hur och för vad?

Mentimeter Mentimeter

Mentimeter är ett digitalt omröstnings- och responsverktyg som har blivit ett av mina favoritverktyg och jag använder det gärna också under mina föreläsningar.

I det här inlägget tänker jag ge några pedagogiska tips på hur du kan använda Mentimeter i din sfi-undervisning, d v s vilka aktiviteter du kan skapa så att dina elever både utmanas kognitivt och utvecklar sitt språk och metaspråk. Mentimeter har enligt mig den fördelen att verktyget kan fylla en helt annan funktion än exempelvis den av alla så väldigt omtyckta Kahoot. Det är inte meningen att med hjälp av Mentimeter skapa samma typ av frågesporter som i Kahoot, utan med Mentimeter kan du vidga ditt repertoar när det gäller att engagera elever, utmana dem och göra dem delaktiga i lektionsarbetet. Med andra ord kan du göra din undervisning mer varierande. Digitala omröstningsverktyg i undervisningen kan vara mycket mer än att tävla med quiz.

Att spela
Eleverna ansluter sig till omröstningen med hjälp av en kod (ungefär som i Kahoot) som de skriver in i en ruta på www.menti.com. Eleverna behöver alltså en egen digital enhet - dator, surfplatta eller mobil med internetuppkoppling. Du har slidsen med frågan öppen på datorn och projicerar den på tavlan via en projektor. Elevernas svar poppar upp i realtid.

Språkutveckling och utveckling av metaspråket
För att göra aktiviteter med Mentimeter så språkutvecklande som möjligt, är det enligt mig viktigt att alltid ha ett efterföljande samtal och under det få eleverna att motivera sina svar och förklara hur de har tänkt. DEt är särskilt betydelsefullt när frågorna handlar om språkliga aspekter eller bildtolking och matchning. Det är också viktigt att eleverna övar sig i att använda ett språk om språket när man resonerar kring olika språkliga lösningar. På så sätt utvecklar de successiv sitt metaspråk, vilket bland bla a behövs för att kunna ta emot och ge formativ återkoppling.

Resultat
Du kan spara resultat och elevernas svar som pdf och det går att skriva ut sammanställningen.

Det här kan du göra med Mentimeter:

1. Skapa ordmoln

- Ta reda på vilka ord/begrepp eleverna känner till inför ett arbetsområde (förförståelse, förkunskaper).
- Ta reda på vad eleverna är intresserade av att lära sig.

2. Skapa flervalsfrågor
- Du ställer en fråga och eleverna väljer ett svarsalternativ som passar. Svarsalternativen kan vara så många att de både räcker och blir över. Frågetypen passar för utvärdering, återkoppling, associationsövningar och liknande.

3. Skapa bildvalsfrågor
- Du ställer en fråga och eleverna svarar genom att välja en passande bild. Den här frågetypen passar bra för associationsövning, matchning av text och bild, beskrivning av ett känsloläge inför/under/efter ett arbetsområde (med vanliga bilder eller med emojis). Funkar inte för att träna glosor (se stycket om begränsningen i Mentimeter).

4. Börjor med öppna slut eller möjlighet att kommentera, sammanfatta och reflektera
- Genom den här aktiviteten där eleverna skriver egna fortsättningar på början av en mening kan alla se allas språkliga lösningar på uppgiften. Elevernas "slut" dyker upp på skärmen i realtid och kan därefter bearbetas och diskuteras tillsammans. Varje inlägg syns i en separat ruta. Dessa svarsrutor kan synas en och en eller alla på en gång och rulla automatiskt eller klickas fram manuellt. Det ställer man in i inställningar för frågetypen.
- På samma sätt kan man i realtid få in elevernas individuella reflektioner eller kommentarer efter att man t.ex. har läst en text.
- Frågetypen funkar också bra för sammanfattningar av par- och gruppdiskussioner. 
- Frågetypen passar också för frågor av typen "Vad tror du händer sen?"

5. Rösta fram en vinnare
- Med den här funktioner kan man rösta fram en vinnare. Det kan vara en person, en företeelse, en film eller en maträtt. 

6. Reaktioner på en bild
- Ladda upp en bild och be eleverna att reagera på den genom att trycka på en knapp. Därefter föjer en diskussion.

7. Opinionsmätning med en skala (t. ex. 1-5 eller 1-10)
- Skriv ett påstående per mätlinje. Välj en skala där t.ex. 1 är "håller inte med" och 5 är "håller helt med". Eleverna drar i reglaget för att lämna sitt svar på skalan. Du kan se nivåfördelningen i gruppen samt ett medelvärde. Perfekt för diskussioner, debatter, argumentation och lägesbeskrivning.

8. Opinionsmärning med två parametrar att ta ställning till
- I den här frågetypen kan eleverna uttrycka sina preferenser när det gäller två aspekter av en fråga. Det går att välja olika utformningar på diagrammet.

Vad innebär gratisversionen av Mentimeter?
För att kunna använda Mentimeter, måste du skaffa dig ett konto med inloggning. Det finns en gratis version av verktyget men som alltid innebär gratisversionen vissa begränsningar. Här är begränsningen den att du endast kan skapa två slides med frågor i varje presentation/frågeserie men du kan ha hur många presentationer/frågeserier som helst i ditt menti-bibliotek. Dessa presentation/frågeserier hanterar du som vilka andra dokument som helst - redigerar, kopierar, dupplicerar, raderar osv. 

Låt dig inte begränsas av den ovan nämnda begränsningen.
Enligt min erfarenhet har begränsningen ingen som helst betydelse. Varför? Därför att du kommer att göra annat än att spela quiz. För quiz har du ju andra verktyg att ta till (Kahoot, Socrative, Plickers). För den typen av frågor som Mentimeter passar för är det alldeles tillräckligt med två frågeslides per presentation/frågeserie. Det behövs inte tio frågor för att få en återkoppling eller för att få igång en diskussion.

Delaktiga elever
När du använder Mentimeter, får du delaktiga elever och får ingång interaktivitet och gemensamt tänkande kring exempelvis olika språkliga lösningar. Du får också större variation på din undervisning och kommer att utmana dina elever kognitivt. Testa, så ska du få se. Mentimeter är kul och det blir väldigt formativt.

Till sist
När du har skapat ett konto och loggat in, rekommenderar jag dig att först ta en liten rundtur i verktyget och sedan prova och testa lite olika inställningar i frågorna. Det finns mycket matnyttigt under "help" i menyn till vänster när du är i Mentimeter.

Lycka till och glöm inte att ha kul!

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln