2018: Nu tar digitaliseringen fart! Eller?

Digitalisering av SFI Digitalisering av SFI

Idag är det den 2 januari och arbetsåret 2018 har rullat igång. För oss som jobbar inom sfi kommer 2018 innebära många nya utmaningar i samband med vuxenutbildningens digitalisering. I sommar kommer den reviderade läroplanen för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) att börja gälla fullt ut och igår trädde en nyreviderad kursplan för sfi (SKOLFS 2017:91) i kraft. Båda styrdokumenten innehåller en del nya skrivningar om digital kompetens och digitaliserad undervisning. Det väcker många frågor. När är man digitalt kompetent som skolledare och lärare och hur ska vi tillsammans arbeta för att utveckla elevernas digitala kompetens? Hur implementerar vi digitala resurser i vår dagliga verksamhet vad gäller planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, bedömning, dokumentation och administration?

I och med nya läroplanen är användning av digitala resurser i undervisningen inte längre en fråga för några få digitala entusiaster inom vuxenutbildningen, utan har blivit ett obligatorisk inslag i arbetet för alla sfi-lärare. Det digitala är alltså inte längre valbart, med allt vad det innebär. Där har skolledare och huvudmän ett enormt ansvar när det gäller att möjliggöra adekvat kompetensutveckling för all pedagogisk personal samt se till att teknisk utrustningen på skolan är ändamålsenlig. Där har inte minst varje lärare ett ansvar för att skaffa sig nödvändig digital kompetens för att kunna genomföra sitt uppdrag i samklang med vad styrdokumenten säger. Jag rekommenderar att du tar dig en noggrann titt på båda styrdokumenten samt på Skolverkets kommentarsmaterial Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen

För att digitalisering av sfi ska kunna bidra till ökad måluppfyllelse hos eleverna - vilket ju är själva syftet - räcker det inte att endast kvantitativt arbeta mer digitalt. Fler datorer och klassuppsättningar med lärplattor är inte lösningen. Vi kan inte fortsätta att göra samma saker som tidigare men göra dem med hjälp av nya verktyg. En sådan förändring sker bara på ytan, medan strukturerna och de pedagogiska tankegångarna förblir intakta (s.k. förändring av 1:a ordningen). Vi måste få till en djupare förändring: en förändring av 2:a ordningen, dvs. en digital transformation. Om vi ska lyckas med att förändra våra arbetssätt från grunden, måste vi samtidigt förändra vårt sätt att se på undervisning och lärande - bygga om hela systemet, så att säga. Välkomna nya idéer och nya pedagogiska perspektiv. Göra oss av med otidsenliga förhållningssätt till undervisning och lärande och se på digitala resurser i undervisningen som just resurser för lärande. Datorer, lärplattor och smarta telefoner får aldrig bli ett självändamål i klassrummet, utan hjälpmedel i lärarens pedagogiska arbete. För att undvika den farliga fallgropen föreslår jag ett gemensamt motto: Pedagogik först, teknik sedan! Aldrig i omvänd ordning, ok?

För mig som utbildare på området digitala resurser i sfi-undervisningen kommer arbetsåret 2018 självklart att präglas av detta med sfi:s digitalisering och det ökade kompetensbehovet när det gäller pedagogik och det digitala. Jag ser fram emot att träffa, inspirera och utbilda många sfi-lärare på konferenser, kurser och uppdragsutbildningar runt om i landet under det kommande året. Det ska bli väldigt roligt och jag längtar redan. Vem vet, kanske kommer jag att träffa just dig?

Det är meningen att bloggen här på hemsidan ska börja leva. Jag har som ambition att bli mycket mer systematisk med digitalt tipsande här och på instagram. Konkret och tydligt och med pedagogiskt fokus tänker jag mig det hela. Kan det vara något? Eftersom jag med jämna mellanrum jobbar som timvikarie på sfi i Eskilstuna där jag bor, kan det bli mer eller mindre regelbundna rapporter från "fältet", alltså beskrivningar av lektionsuppägg och vilka digitala resurser som jag har använt vid planering och/eller med eleverna i klassrummet, hur och i vilket syfte. Förhoppningsvis kan jag på det sättet inspirera er fina kollegor där ute. Men den typen av blogginlägg blir givande även för mig själv att skriva för då måste jag reflektera över min egen undervisning och då kan jag fortsätta att utvecklas, lära mig mer och förhoppningsvis bli lite, lite bättre som lärare för varje gång.

Det är det som är så roligt med läraryrket, att om man anstränger sig så har man alla möjligheter att hela tiden bli bättre; bland annat genom att inspirera, tipsa och vägleda varandra - på den egna arbetsplatsen eller i det utvidgade kollegiet i sociala medier på nätet.

Lycka till med dina digitala utmaningar, hojta gärna till om jag kan hjälpa dig med något.

 

                                                     Bästa hej,
                                            Ivana
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln