Digitala resurser som ett genomgående inslag i sfi-undervisningen 

Jag möter många sfi-lärare när jag åker runt och föreläser om sådant som formativa arbetssätt i sfi-undervisningen, genrepedagogik, grundläggande läs- och skrivutveckling och digitala resurser och märker att det ibland finns en uppfattning att dessa modeller och arbetssätt är skilda från varandra. ”Nu jobbar vi i arbetslaget med att undervisa mer formativt, så vi hinner inte utveckla användandet av digitala resurser i undervisningen just nu, det får vi ta sen”, kan det låta. Ungefär. Kanske med lite överdrift, men ändå.
Läs hela inlägget på lr-bloggen.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln