Nationell digitaliseringsstrategi 

Skolverkets förslag på nationell IT-strategi gäller även SFI. Skolverkets förslag på nationell IT-strategi gäller även SFI.

Den 26 april 2016 fick regeringen Skolverkets förslag på nationell strategi för digitalisering av gymnsieskola och vuxenutbildning och strategin beskriver både förutsättningar och insatser som krävs för att utbildningen ska effektiviseras. Eftersom effektivisering av undervisning med hjälp av webbaserade verktyg är något som ligger mig varmt om hjärtat och är vad mitt klassrumsarbete, min bok och mina föreläsningar handlar om, är jag förstås glad åt Skolverkets förslag.

Enligt Skolverket ska digitaliseringen alltså bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras och att alla elever får en likvärdig möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Digitalkompetens nämns i våra styrdokument redan idag men kravet nonchaleras tyvärr ofta. Skolverkets nya strategi anger därmed de förutsättningar och insatser som krävs för att effektivisering av undervisningen med hjälp av digita och webbaserade verktyg ska kunna uppnås. Det viktiga i sammanhanget är, som jag ser det, att förslaget nämner vikten av kompetenshöjande insatser för lärare och inte bara nöjer sig med inköp av datorer och surfplattor åt eleverna. Äntligen verkar man ha förstått att det inte räcker att investera i teknik om lärarnas digitala kompetens är undermålig.

Här nedan återger jag några av alla punkterna som Skolverket listar upp i sitt förslag:

  • Personal som arbetar med elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i sitt arbete.
  • Personal som arbetar med elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför skolenheten.
  • Eleverna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför skolan och vuxenutbildningen.
  • Det finns tillräcklig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support på skolenheterna.

Vad som också är glädjande är att flippat klassrum och delande av resurser via webben tas upp som en självklar faktor och viktig lärarkompetens. Likaså när det gäller formativ bedömning och digitala/webbaserade verktyg. Samtidigt efterfrågas mer forskning på området och Skolverket föreslår ökade forskningsanslag. Ja! Äntligen! Jag upplever det som att Skolverket pekar åt rätt håll. Hoppas regeringen kommer att lyssna. Förhoppningen är att visionen uppnås 2022.

Vad tycker du om förslaget? Kommentera gäran.

Läs Skolverkets artikel här. Här nedan kan du också ladda ner förslaget i sin helhet.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln