Diktamen & qr-koder

Att öva på veckans diktamen. Qr-koder gör det möjligt att lyssna. Att öva på veckans diktamen. Qr-koder gör det möjligt att lyssna.

En diktamen är ett stående inslag i min undervisning och ett moment som eleverna tar på största allvar. Deras iver och engagemang är fascinerande. Eleverna har en vecka på sig att öva, både i skolan och hemma. Via lärplattformen eller en qr-kod som ligger inklistrad vid sidan om texten har eleverna tillgång till en videouppläsning av diktamenstexten (video är bra för man kan använda sig av en markör som rör sig och visar var någonstans jag läser). Eleverna kan lyssna var de vill, när de vill och hur många gånger de vill och jag har också gett dem konkreta strategier i fråga om studieteknik, så att de kan träna effektivt. I skolan ägnar vi flera lektionstillfällen under en vecka åt diktamenstexten och upplägget innehåller allt från genomgång, körläsning, individuell läsning och avskrift för hand och med elektronisk skrift med talsyntes (surfplatta, dator). Slutligen får varje elev en formativ bedömning av sitt resutat.

Att eleverna får höra hur jag läser texten och samtidigt följa visuellt med i läsningen är en mycket viktig del av lärprocessen. Utan det skulle det inte funka. Eleverna måste få lyssna! Och de förstår och uppskattar vinsten med diktamen på video. De märker också snart att arbetssättet ger en positiv effekt på deras läs- och skrivutveckling.

I fredags, när jag delade ut pappret med en ny diktamenstext, visade det sig att jag hade glömt att infoga qr-koden. "Ivana, inte kod. varför?" frågade en elev genast. Det fanns inget annat att göra än att snabbt skriva ut ett papper med femton små koder på, klippa ut dem med en sax och manuellt klistra in på varje elevs papper. Blip, blip, blip hörde jag snart runt omkring mig. Ett ljud som jag mer än gärna hör från elevernas mobiltelefoner. De skannar nämligen in koden på en gång, redan kort efter genomgången och körläsningen i helklass för att lyssna några gånger själva innan de börjar skriva av och lästräna. Det är roligt att se att eleverna tar ansvar och är aktiva. Det är också härligt att de är så vana vid webbaserat lärande nu att de protesterar när fyrkanten med de svarta krumelurerna saknas vid sidan om läxan.

För mig är diktamen mycket mer än bara en diktamen. Det är en omfattande lärprocess med struktur, fasta ramar och tydliga mål (lyssna, läsa, skriva, öka fonologisk medvetenhet, öka digital kompetens). I min bok ägnar jag ett ganska stort utrymme åt att i detalj beskriva hela lärprocessen kring det här med diktamen, så där kan du läsa mer om du vill.

Eleven lyssnar på diktamen i sin mobil. Videoklippet ligger på youtube, tillgängligt via en qr-kod.
Eleven lyssnar på diktamen i sin mobil. Videoklippet ligger på youtube, tillgängligt via en qr-kod.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln