Fortbildar mig lite

Har börjat läsa Dylan Wiliams bok Handbok i formativ bedömning.