Först pedagogik, sedan teknik

Digital kompetens och digitalisering (sfi/vux)

Språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser (sfi/vux)

Jag är föreläsare och utbildare med inriktning mot sfi/vux och skriver också böcker om digitala resurser i sfi-undervisningen, digital kompetens och om vuxenutbildningens digitalisering.

BÖCKER & TIDSKRIFTER

ANNAN PUBLICERING

BLOGG

PUBLIKA FÖRELÄSNINGAR