Först pedagogik - sedan teknik

Ivana Eklund är en av Sveriges mest anlitade utbildare på området digitaliserad sfi-undervisning. Hon är välkänd för sin kompetens och sin förmåga att inspirera sfi-lärare till implementering av digitala resurser i undervisningen och för elevernas lärande. Mot bakgrund av pedagogiska metoder och modeller så som bedömning för lärande, genrepedagogik och cirkelmodellern samt ASL har hon visat hundratals sfi-lärare hur digitala resurser kan användas språkutvecklande, inte minst inom grundläggande litteracitetsundervisning på sfi. Ivanas klassrumsnära föreläsningar är mycket uppskattade. Hon skriver också böcker i ämnet.

Sagt om ivana

Alla pedagoger på skolan har läst litteratur (bl a Dylan Wiliams) om formativ bedömning och vi har haft organiserade diskussioner om alla strategier i smågrupper, men just Ivana Eklunds föreläsning knöt ihop säcken för många av oss.  Tack för en mycket inspirerande föreläsning!

Sabine, sfi-lärare i Malmö
(kursdeltagare Formativ bedömning i sfi, Lärarfortbildning AB)

Föreläsaren var mycket engagerad och det spred sig.

Kursdeltagare, Att alfabetisera vuxna och unga vuxna (Lärarfortbildning AB)

Sedan 2015 brukar Ivana Eklund medverka som uppskattad gästföreläsare i vår Lärarlyftsutbildning för sfi-lärare. Genom hennes föreläsningar har deltagarna fått kunskap om och tillgång till digitala verktyg som kan bidra till att individualisera deras sfi-undervisning. Efter dessa inslag har flera av deltagarna börjat pröva att undervisa med hjälp av vissa resurser.
 
Karin Sheikhi, FD och universitetslektor  på Mälardalens högskola

Många bra tips och idéer från Ivana Eklund som jag tar med mig. En ökad förståelse för hur jag kan använda digitala resurser i undervisningen och detta kommer jag att ta med mig till mina kollegor. Många konkreta tips och tänkvärda tankar.

Kursdeltagare, Digitala resurser i sfi (Lärarfortbildning AB)

Ivana var väldigt duktig på att fånga vårt intresse.

Kursdeltagare, Att alfabetisera vuxna och unga vuxna (Lärarfortbildning AB)