Om Ivana

Lärarutbildning
Ivana är utbildad ämneslärare med lärarlegitimation i tyska, svenska och svenska som andraspråk. Hon har erfarenhet från olika skolformer. 

Spetskompetens som sfi-lärare
Ivana har erfarenhet från olika studievägar och kurser inom sfi-utbildningen och har under flera år även undervisat elever med mycket kort eller ingen skolbakgrund. Genom studier, arbete och erfarenhet har hon specialiserat sig på grundläggande litteracitetsundervisning av vuxna andraspråksinlärare och har tack vare sitt stora intresse för ikt utvecklat arbetssätt som är språkutvecklande, vuxenanpassade och integrerar digitala resurser.

Digitala resurser i sfi-undervisningen
Ivana har genom åren fått mycket uppmärksamhet och uppskattning för sitt innovativa och elevfokuserande arbetssätt i klassrummet och när det gäller digitala resurser är hon en välkänd inspiratör i det utvidgade lärarkollegiet i sociala medier. Många sfi-lärare och elever på studieväg 1 använder sig regelbundet av Ivanas flippade klassrum på youtube, men även av andra typer av webbaserat material som finns bl.a. publicerat på lektionsbloggen sfimedivana.com

Utbildningskonsult, föreläsare, skribent och sfi-lärare
Numera arbetar Ivana huvudsakligen som föreläsare, skribent och utbildningskonsult inom sfi men gillar att med jämna mellanrum vikariera på sin före detta sfi-arbetsplats för att träffa elever, hålla kontakten med verkligheten och inte tappa det pedagogiska hantverket. Men också - eller kanske framför allt - för att det är så väldigt roligt att undervisa!

Förutom att utföra utbildningsuppdrag åt olika sfi-anordnare i hela landet (både kommunala och privata) har Ivana samarbetat med Skolverket, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Mälardalens högskola, Lärarnas Riksförbund, Natur och Kultur, Vilja förlag, UR, Gothia fortbildning, Integrationsforum m.fl. Främst håller Ivana kurser och uppdragsutbildningar i egenskap av extern utbildningskonsult på Lärarfortbildning AB.

Under våren 2017 var Ivana aktiv som ämnesspanare och bloggare på Lärarnas Riksförbunds lrbloggar.se och  hon finns även representerad på lrplay.se.


Författare och skribent
Ivana är författare till boken Webbaserad alfabetisering (NoK, 2016) som riktar sig till sfi-lärare på främst studieväg 1 och till lärare inom gymnasiets introduktionsprogram. Lagom till sommaren 2018 utkommer boken Digital komptenes för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? som Ivana är medförfattare till (Gothia fortbildning).

För övrigt har Ivana Eklund skrivit några populära ämnesspaningar på LR-bloggar och även blivit publicerad i bl.a. tidskriften Lisetten (nr 4/2016).

Bor:
Eskilstuna

Kommer från:
Tjeckien

Ålder:
53

Gillar:
Litteratur och Mumin

Motto:   Det har jag aldrig gjort förut, så det kan jag säkert. (Pippi)

Sagt om ivana

Ivana lyssnade på våra önskemål om innehållet i kursen och sedan på ett mycket bra sätt följe upp detta. Det blev konkret och tydligt med många bra exempel både på vad som fungerar och vad som inte fungerar, helhetskänsla och flera bra tips /.../. Upplever emellanåt att det lätt blir korvstoppning på endagskurser men inte denna kurs! Jag känner snarare taclsamhet, nu vet jag hur jag kan jobba!

Kursdeltagare, Att alfabetisera vuxna och unga vuxna (Lärarfortbildning AB)

Mest uppskattade jag kursledarens kompetens. Bra innehåll och tydlighet.

Kursdeltagare, Att alfabetisera vuxna och unga vuxna (Lärarfortbildning AB)

En bra och engagerad kursledare som kom med mycket egna erfarenheter. Kändes trovärdigt. Så många verklighetsnära tips!

Kursdeltagare, Digitala resurser i Sfi (Lärarfortbildning AB)

... och en mycket kunnig kursledare som var intressant att lyssna på.

Kursdeltagare, Att alfabetisera vuxna och unga vuxna (Lärarfortbildning AB)