Fortbildning om digitaliserad sfi-undervisning

Vill du boka Ivana Eklund till en fortbildningsdag på din skola? En pedagogisk fortbildning som är anpassad efter dina medarbetares behov och önskemål? Ivana erbjuder föreläsningar som även kan kombineras med workshop kring digitala resurser i undervisningen (om så önskas).

Är du konferensarrangör och vill bjuda in Ivana som talare till er kommande konferens? Tveka inte att kontakta Ivana för att diskutera era önskemål kring hennes medverkan.

Allmän information:

 • allt innehåll bottnar i forskningsbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap
 • allt innehåll relaterar till den reviderade kursplanen för sfi
 • allt innehåll relaterar till vuxenutbildningens reviderade läroplan
 • konkreta klassrumsexempel och praktiska tips ingår alltid


Ämnen som Ivana Eklund föreläser om:

 • Grundläggande läs- och skrivundervisning av vuxna andraspråksinlärare med mycket kort eller ingen skolbakgrund: litteracitet utifrån ett individ- och samhällsperspektiv, grundläggande förhållningssätt till vuxnas litteracitetsutveckling, vuxenperspektiv,  resusrsperspektiv, fungerande pedagogiska metoder och verktyg.
 • Vad varje sfi-lärare oavset kursnivå bör veta om litteracitetsutveckling och hur man undervisar elever som ännu inte har utvecklat funktionell litteracitet fullt ut. 
 • Kreativt användande av digitala och webbaserade resurser i sfi-undervisningen.
 • Vuxnas andraspråksutveckling med hjälp av digitala resurser och hur man planerar för multimodalitet, flerspråkighet och olika uttrycksformer (tala-skriva för hand-skriva  med elektronisk skrift-lyssna-läsa). Hur gör man en didaktisk planering med digitala resurser?
 • Formativa strategier i sfi-undervisningen med hjälp av digitala resurser (kartlägning, återkoppling, individualisering, stöttning, självbedömning, kamratstöd). Här kan du läsa vad Dagens Integration har skrivit om en sådan föreläsning i oktober 2017. 
 • Att kritiskt och pedagogiskt värdera och välja digitala resurser för sfi-undervisningen.
 • Genrepedagogik och cirkelmodellen på sfi med hjälp av digitala resurser.
 • Språkutvecklande arbetssätt, med digitala resurser (ämnesövergripande, vux/introduktion).


OBS! Följande kurser som uppdragsutbildning och med Ivana som kursledare bokas via Lärarfortbildning AB:
- Att alfabetisera vuxna eller unga vuxna
- Digitala resurser i sfi: läsförståelsestrategier med hjälp av digitala strategier
- Sfi:s formativa verktygslåda
- Sätt rätt betyg i sfi
- Genrepedagogik i sfi-undervisningen

Sagt om ivana som kursledare

Inspirerande och engagerad! Hon kan inte få annat än högsta betyg!

Lena, Komvux/sfi Eskilstuna kommun (kursdeltagare Digitala resurser i sfi utifrån genrepedagogik och cirkelmodellen, Integrationsforum)

Erfaren, kunnig, tydlig, glad och personlig!

Lotta, Sfi Lidingö stad 
(kursdeltagare Digitala resurser i sfi utifrån genrepedagogik och cirkelmodellen, Integrationsforum)

Var oerhört kunnig, tydlig och entusiasmerande!

Catrine, Sfi Lidingö stad
(kursdeltagare Digitala resurser i sfi utifrån genrepedagogik och cirkelmodellen, Integrationsforum)

Välkommen med din förfrågan!

Ivana Eklund
Tel 070 - 456 51 66
Mejl: ivaekl@gmail.com