Välkommen till min hemsida!
Jag heter Ivana Eklund och är legitimerad lärare, utbildare, författare och konsult. Mitt huvudsakliga kompetensområde är vuxna andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala reusrser samt språkutvecklande arbetssätt på sfi. Här på hemsidan ger jag information om mig (också i bild) och min bok Webbaserad alfabetisering som publicerades våren 2016. Jag presenterar också vilka utbildningar och föreläsningar ni kan anlita mig till att hålla. Jag föreläser och håller workshops på konfreneser och på plats i sfi-verksamheter runt om i Sverige. Under fliken #sfiivana delar jag med mig av praktiska tips när et gäller digitaliserad sfi-undervisning.
Kontakta mig gärna för uppdrag och förfrågningar och följ mig gärna i sociala medier.
Vänligen
Ivana Eklund

 

#sfiivana

På bloggen: